Genveje


Borgere med ustabil kronisk sygdomBorgere med ustabil kronisk sygdom

Modulet har fokus på den kommunalt ansatte sygeplejerskes dømmekraft.

Hvis du er ansat i hjemmesygeplejen eller på f.eks. på plejecenter kommer du ud for at skulle varetage sygepleje til borgere med kronisk sygdom i en ustabil fase og akutte forløb. I de situationer skal du måske også kunne handle og tage ansvar gennem andre f.eks. sosu-medarbejdere. Vil du gerne opkvalificere din faglige dømmekraft i forhold til akutte situationer med kronisk syge borgere? - så er dette modul noget for dig.

Det får du ud af modulet

  • Du kan observere og vurdere i akutte behandlingsforløb hos borgere med kronisk sygdom
  • Du får sikkerhed i delegering af relevant pleje og observation til f.eks. sosu-medarbejdere hos borgere med ustabil kronisk sygdom
  • Viden om metoder til observation af borgere hvis kroniske sygdom er ustabil/hvor der er opstået akutte situationer
  • opkvalificeret din faglige dømmekraft ved akut forværring af kronisk sygdom

Det faglige indhold

  • Metoder til systematisk observation af borgerens tilstand
  • Træning af dømmekraft i situationer med ustabil kronisk sygdom på basis af teori og refleksion over praksiserfaringer
  • Kliniske færdigheder relateret til borgere med ustabil kronisk sygdom
  • Organisatoriske rammer for den akutte indsats
  • Tværfaglig og tværsektorielt samarbejde omkring borgere med ustabil kronisk sygdom i eget hjem
  • Ansvar og delegering af opgaver i relation til borgere med ustabil kronisk sygdom

Målgruppe

For hjemmesygeplejersker og sygeplejersker ansat på plejecenter/plejehjem

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Oversigt over diplommoduler

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

1. december 2016

Afmeldingsbetingelser

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00