Genveje


Forandrings- og læreprocesserForandrings- og læreprocesser

På dette modul vil du opnå kompetencer til at arbejde med forandrings- og læringsprocesser hos patienter, borgere og uddannelsessøgende.

10 ECTS

Modulet kan også tages som en overbygning på valgmodulet klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser

Modulet er til dig, der ønsker at få indsigt i dynamikken og kompleksiteten i de forandrings- og læreprocesser, som patienter, borgere og uddannelsessøgende gennemlever i forbindelse med pædagogiske tiltag. På modulet vil du arbejde med forskellige læringsprocesser og vidensformer, og forholdt mellem teoretisk og praktisk handlekompetence.

Modulet er obligatorisk inden for uddannelsesretningen Sundhedsformidling og klinisk uddannelse.

Det får du ud af modulet

  • Viden om dynamikken og kompleksiteten i de forandrings- og læreprocesser som patienter, borgere og uddannelsessøgende gennemlever i forbindelse med pædagogiske tiltag inden for både sundhedsformidling og klinisk uddannelse og sundhedsfremme og forebyggelse
  • Viden om samfundsmæssige og sociale forudsætninger samt psykologiske dynamikker, der er drivkraften i eller blokeringen for det enkelte menneskes læring og forandring
  • Viden om og indsigt i forskellige læreprocesser og videnformer - samt forholdet mellem teoretisk og praktisk handlekompetence

Det faglige indhold

  • Med udgangspunkt i pædagogiske tiltag indenfor sundhedsformidling, forebyggelse, sundhedsfremme og klinisk uddannelse:
  • Gennemgang af forskellige teorier om læring
  • Viden om de aspekter, der fremmer og hæmmer læring
  • De forskellige former for viden, herunder tavs viden og erfaringsviden
  • Indsigt i de psykologiske aspekter i forbindelse medlæring og forandring
  • Indsigt i de samfundsmæssige forudsætninger for læring og forandring

Målgruppe

Diplommodul til dig der er sygeplejersker, jordemoder, fysioterapeut, ergoterapeut, bioanalytiker, radiograf, ernæringsfaglig, pædagog eller tandplejer.

Praktisk information

Modulet tilrettelægges som deltidsstudie med en ugentlig undervisningsdag. Det afsluttes med en skriftlig opgave, hvortil der tilbydes vejledning. 

Er der ingen aktuelle hold i København? 
Se vores hold i Hillerød

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00