Genveje


Formidling- og undervisningspraksisFormidling- og undervisningspraksis

Ønsker du at blive klædt bedre på til at vejlede, oplære, undervise og formidle, så den lærende udvikler nye kompetencer?

Grundet Covid-19 er vores planer for fremtidige moduler ændret. Har du spørgsmål til moduler, der ikke er udbudt, kan du kontakte Studieservice på mail evu@kp.dk eller tlf. 72 48 75 40

10 ECTS

Modulet er for dig, der arbejder med vejledning, oplæring og/eller undervisning af postgraduate sundhedsprofessionelle, kursister, studerende på videreuddannelser samt patienter og borgere. 

På dette modul får du koblet din praktiske erfaring sammen med viden omkring didaktik, pædagogik og vejledning. Igennem undervisningen, diskussioner og øvelser får du ny viden og øget kompetencer til at vejlede og undervise. 

Det får du ud af modulet

  • Du udvikler dine pædagogiske kompetencer
  • Du lærer at tilrettelægge undervisning
  • Du lærer at vejlede
  • Du bliver bedre til evaluering og feedback
  • Du lærer at formidle

Det faglige indhold

  • Tilrettelæggelse af læreprocesser og interventionsformer
  • Didaktiske teorier og undervisningstilrettelæggelse
  • Vejledning og refleksion som teori og metode
  • Evaluering som teori og metode

Målgruppe

Sundhedsprofessionelle der arbejder med vejledning og/eller undervisning af kursister og studerende på videreuddannelser samt patienter og borgere. 

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Maria Soo Hee Moll Cronwald
masj@kp.dk
Tlf.: 5138 0618