Genveje


Praktisk vejledning og rådgivning i sundhedssektorenPraktisk vejledning og rådgivning i sundhedssektoren

Arbejder du med vejledning eller rådgivning af kollegaer, borgere, patienter eller pårørende?

I KP oplever vi, at mange faggrupper efterspørger metoder og værktøjer til at få viden til at virke hos andre. Vi har derfor udviklet dette sundhedsfaglige diplommodul til to forskellige målgrupper:

  1. Praktisk vejledning og rådgivning for nøglepersoner, der har kollegavejledning som et væsentligt fokusområde
  2. Praktisk vejledning og rådgivning for demenskoordinatorer og andre demensvidenspersoner, der vejleder borgere, pårørende og kollegaer

Læs mere om de 2 toninger af modulet nedenfor. 

På begge moduler tager vi udgangspunkt i netop din praksis, hvor du får konkrete pædagogiske redskaber med hjem, så du kan understøtte læring og udvikling hos andre, således at vejledning og rådgivning kan løfte den professionelle hverdag. 

På begge moduler arbejder vi med: 
•  Praktisk og teoretisk viden om læring og vejledning 
•  Vejlederroller i vejledning og rådgivning 
•  Kendskab til og træning af konkrete vejledningsmodeller
•  Fokus på udvalgte elementer som fx evaluering og feedback

Praktisk vejledning og rådgivning for nøglepersoner, som har kollegavejledning som et væsentligt fokusområde
Modulet er til dig, der rådgiver, vejleder og lærer fra dig med særligt fokus på relationen til kollegaer. Som nøgleperson har du en stor viden inden for et særligt fagligt område, og du er en ressource, der er sat i spidsen for vidensformidling i din organisation.

På modulet tager vi udgangspunkt i de udfordringer, der kan være, når der skal ske ændringer i organisationen gennem din særlige funktion som nøgleperson, og hvor dine pædagogiske og formidlingsmæssige kompetencer er i spil i forhold til at få viden til at virke gennem dine kollegaer.

Du vil bl.a. gennem simulationstræning få styrket dine kompetencer til at vejlede og rådgive, så du understøtter læring og udvikling hos den, du vejleder og som skal få viden og refleksion til at leve videre, når du er gået ud ad døren. Du får konkrete pædagogiske redskaber med hjem, så vejledning og rådgivning kan løfte din professionelle hverdag.

Praktisk vejledning og rådgivning for demenskoordinatorer og andre demensvidenspersoner, der vejleder borgere, pårørende og kollegaer
Modulet er til dig, der rådgiver, vejleder og lærer fra dig med særligt fokus på relationen til borgere, pårørende og kollegaer. Som demenskoordinator har du en stor demensviden og er en ressource, der bliver efterspurgt i din organisation.

I KP oplever vi, at demenskoordinatorer efterspørger metoder og værktøjer til at få viden til at virke hos andre. På modulet tager vi udgangspunkt i udfordringer i din personcentrerede omsorgspraksis, så du vil også få inspiration fra medstuderende og undervisere til at tackle demensfaglige udfordringer.

Du vil få styrket dine kompetencer til at vejlede og rådgive, så du understøtter læring og udvikling hos den, du vejleder og som skal få viden og refleksion til at leve videre, når du er gået ud ad døren. Du får konkrete pædagogiske redskaber med hjem, så vejledning og rådgivning kan løfte din professionelle hverdag.
 
Tilmelding og information
Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Praktisk vejledning og rådgivning – kollegavejledning, efterår 2019
For yderligere information kontakt: Helle Jensen, hlje@kp.dk 

Praktisk vejledning og rådgivning – demens, forår 2020
For yderligere information kontakt: Berit Engström, bbek@kp.dk 

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 8.400,-

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Helle Jensen
hlje@kp.dk
Tlf.: 5163 2772