Genveje


Sundhedsindsatser og begreber i praksisSundhedsindsatser og begreber i praksis

Få en dybere forståelse for af begreberne i sundhedsfremme.
Er sundhed definitionen på ’det gode liv’? Hvad kræver et forløbsprogram af opsøgende arbejde i forhold til udsatte grupper? Kom bag begreberne og få en dyb forståelse for begreberne i sundhedsfremme og forebyggelse.

Grundet Covid-19 er vores planer for fremtidige moduler ændret. Har du spørgsmål til moduler, der ikke er udbudt, kan du kontakte Studieservice på mail evu@kp.dk eller tlf. 72 48 75 40

Uanset om du arbejder med borgere eller patienter, i sundhedscenter, på hospital eller på en institution kan du bruge dette modul i dit daglige arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse. Modulet giver dig nemlig mulighed for en dybere forståelse af begreberne inden for sundhedsfremme og forebyggelse.

Vi arbejder med forskellige perspektiver på sundhed, og hvordan du kan omsætte det i dit daglige arbejde. Vi ser på, hvorfor fx social ulighed i sundhed fortsat er et stort problem, og hvordan man som professionel kan samarbejde om forskellige sundhedsindsatser.

Det får du ud af modulet

  • Du får en bedre platform for samarbejdet med borgere/ patienter og andre aktører i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse, der retter sig mod ressourcesvage borgere.
  • Du kan anvende relevant udviklings- og forskningsarbejde i det daglige arbejde, uanset om du arbejder borgernært eller på et mere overordnet niveau

Det faglige indhold

  • Forskellige sundhedsbegreber og -forståelser i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse
  • Sundhedsindsatser og løsnings modeller specielt rettet på ressourcesvage borgere
  • Samarbejde om sundhedsindsatser
  • Teorier og metoder i forhold til sundhedsindsatser
  • Sundhedsindsatsers betydning i praksis set fra et bruger, et professionelt og et samfundsmæssigt perspektiv

Målgruppe

For dig der arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse specielt i forhold til udsatte eller ressourcesvage borgere. Modulet er relevant både hvis du arbejder mere overordnet med tilrettelæggelse af sundhedsfremme til denne gruppe borgere, og hvis du arbejder sundhedsfremmende i direkte kontakt med ressourcesvage borgere.
Modulet er obligatorisk, hvis du vil have en diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse og kan også indgå som valgmodul i andre diplomuddannelser.

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00