Genveje


NeurorehabiliteringNeurorehabilitering

Er du klar? Neurorehabilitering stiller store krav til dig som professionel. Du skal have anvende evidensbaseret viden i indsatsen, du skal tage udgangspunkt i borgerens og patienters ressourcer og mål – og skabe sammenhæng i ofte lange og komplicerede forløb.

5 ECTS

Målgruppe:

Modulet er rettet mod dig, som i forskellige funktioner arbejder med neurorehabilitering – fx:

  • Lægger plan og sætter mål for indsatsen
  • Samarbejder med den neurologiske patient og borger
  • Genoptræner eller plejer den neurologiske patient og borger
  • Koordinerer og organiserer neurorehabilitering
  • Underviser og superviserer kolleger i neurorehabilitering

Modulet er tilrettelagt, så indholdet kan målrettes mod de konkrete funktioner, du og de andre deltagere har indenfor neurorehabilitering.

Dit udbytte:

På uddannelsen får du indsigt i og viden om evidensbaserede metoder og strategier, som kan ruste dig til at planlægge og udføre neurorehabilitering. Du udvikler din egen professionelle rolle i neurorehabilitering, og får kompetencer til at forbedre et sammenhængende forløb for patient og borgeren.

Emner:

  • Aktuelle teoretiske perspektiver, herunder fx. neuroplasticitet
  • Borgerperspektiv og -involvering i relation til den valgte gruppe, herunder fx. Samarbejde med borger/patient med kognitiv dysfunktioner
  • Samfundsmæssige, institutionelle og lokale muligheder for iværksættelse af rehabiliteringsindsats til mennesker med hjerneskade, herunder tværsektoriel koordinering, relationel koordinering og erhvervsrettet rehabilitering
  • Rehabilitering og hverdagsliv i et borgerperspektiv, herunder pårørendesamarbejde
  • Interventionstyper og klassifikationer i forhold til mennesker med hjerneskade, herunder ICF, konklusioner fra MTV Rapport om hjerneskaderehabilitering og forløbsprogram for voksne med hjerneskade

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Berit Engström
bbek@kp.dk
+45 41 89 71 32