Genveje


Rehabilitering af mennesker med kræftRehabilitering af mennesker med kræft

Styrket tilbage til livet og en ny virkelighed.
Følgerne efter en kræftsygdom er ikke bare fysiske, men også mentale og sociale. På dette modul bliver du klædt på til at kunne arbejde med en helhedsorienteret og tværfaglig rehabiliteringsindsats.

5 ECTS

På modulet får du viden om sammenhængen mellem rehabiliteringsindsatsen og menneskers perspektiv og behov på kræftområdet. I undervisningen arbejder vi blandt andet ud fra de anbefalinger, der ligger omkring sammenhæng i indsatsen i Kræftplan III.

Det får du ud af modulet

  • Du får den nyeste viden, relevante metoder og strategier og dermed styrket dine kompetencer til at tilrettelægge, koordinere, og udføre rehabiliteringsforløb for mennesker med kræft
  • Du får øget indsigt i sammenhængen mellem rehabiliteringsindsatsen og borgerens perspektiv og behov inden for kræftområdet
  • Du bliver kvalificeret til at indgå i udviklings- og kvalitetsarbejde om sammenhæng i rehabiliteringsforløb på tværs af faglige og organisatoriske faggrænser inden for kræftområde

Det faglige indhold

  • Rehabilitering som begreb og forståelse
  • Social gradient i rehabilitering i forhold til mennesker med kræft
  • Metoder og strategier anvendt i rehabilitering til mennesker med kræft, herunder survivorship-planer
  • Senfølger til en kræftsygdom og awareness
  • Forskellige tilgange til patient-/borgerinvolvering
  • Tværfagligt samarbejde og professionsperspektiv
  • Tværfaglige og tværsektorielle udfordringer i forbindelse med rehabiliteringsopgaven på tværs af hospitaler og kommunerne

Målgruppe

For dig, der arbejder i kommuner, på hospitaler og hospice eller i almenpraksis og er sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, radiograf, socialrådgiver eller diætist.

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Berit Engström
bbek@kp.dk
+45 41 89 71 32