Genveje


Rehabilitering i kommunalt regiRehabilitering i kommunalt regi

Fokusskiftet "fra passiv til aktiv hjælp" betyder, at en rehabiliterende tankegang i arbejdet med borgeren er af stor betydning. Skal du være ekspert i hverdagsrehabilitering? Understøtter du forandringsprocesser og ny praksis hos kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnere? Så er denne uddannelse noget for dig.

Rehabilitering er på dagsorden i alle kommuner. Enten som projekter, særlige teams, der har rehabilitering som hovedfokus, eller måske som overskrift på al hjælp – også til de ældre borgere.

Men hvad er egentlig forskellen på kompenserende hjælp og et rehabiliteringsforløb? Hvordan passer nye og gamle ”ældrebilleder” ind i denne kontekst? Hvordan arbejder man med rehabilitering som borgerkonsulent, visitator eller supervisor for kollegaer? Giver begrebet Relationel Koordinering mening i rehabiliteringssammenhæng? Det får du mulighed for at fordybe dig i på dette rehabiliteringsmodul, hvor også modulopgaven tager afsæt i dit konkrete arbejde eller din funktion.

Det får du ud af modulet

  • Du får en solid indsigt i og viden om rehabilitering og hverdagsrehabilitering
  • Du kan træffe fagligt begrundede beslutninger i forbindelse med rehabiliteringsindsatser i forhold til f.eks. ældre borgere
  • Du kan organisere, lede og gennemføre (hverdags)rehabilitering i samarbejde med kollegaer

Det faglige indhold

  • Rehabilitering og hverdagsrehabilitering begreb og proces
  • Borgerperspektiv og involvering
  • Det tværfaglige samarbejde i rehabilitering
  • ICF, hjælpestrategier og aktiverende hjælp

Målgruppe

Modulet er for dig, der er sundhedsfaglig visitator, koordinator, borgerkonsulent, (gruppe)leder i hjemmepleje eller på plejecenter, underviser og supervisor for kollegaer i (hverdags)rehabilitering eller har særlige funktioner indenfor f.eks. hverdagsrehabilitering.

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Berit Engström
bbek@kp.dk
+45 41 89 71 32

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold