Genveje


Rehabilitering til en udvalgt gruppe (Bobath 2)Rehabilitering til en udvalgt gruppe (Bobath 2)

Tilegn dig avancerede redskaber til rehabilitering af mennesker med erhvervede hjerneskader gennem bl.a. klinisk praksis

På modulet tages der udgangspunkt i Bobath-konceptet med den nyeste forskning inden for patoneurologi og behandling til mennesker med erhvervet hjerneskade. Der er fokus på integration af ICF i den kliniske ræsonnering med vægt på mobilitetsaspektet. Dine kliniske erfaringer inddrages og udbygges via demonstreret - og superviseret patientbehandling og rehabilitering gennem hele forløbet.

Modulerne udbydes i samarbejde med Fysioterapi og ergoterapiafsnittet på Næstved sygehus, International Bobath Instructors Training Association (IBITA), Center for Neurorehabilitering - og Dansk selskab for neurologisk fysioterapi.

Det får du ud af modulet

Du øger dine kompetencer til at indgå, identificere og argumentere for særlige udviklingsbehov hos mennesker med erhvervet hjerneskade, og til at kunne implementere disse. Endvidere opnår du at styrke udviklingen af din kliniske praksis med baggrund i forskningsresultater, bedst praksis og klinisk erfaring erhvervet på modulet.

Det faglige indhold

På modulet gennemgår vi følgende emner:

  • Integration af forskellige teorier om motorisk kontrol, motorisk læring og bevægeanalyser i klinisk praksis 
  • Kliniske ræsonnering, med udgangspunkt i aktuel patientbehandling 
  • Observation, analyse og facilitering af effektiv postural- og bevægelseskontrol i forberedelse til og under funktionelle aktiviteter på normale personer og på personer med erhvervet hjerneskade 
  • Rehabilitering og hverdagsliv
  • Samfundsmæssige, institutionelle og lokale muligheder for at iværksætte rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade

Målgruppe

Ergoterapeuter og fysioterapeuter der arbejder - eller ønsker at komme til at arbejde inden for neurorehabilitering.

Du erhverver dig en fuldgod Bobath-uddannelse certificeret af IBITA ved at supplere modulet med diplommodulet Bobath del 1, der udbydes i marts - april 2017.

Varighed

3 ugers fuldtidsstudie med startdato 28. august 2017 og slutdato d. 15. september 2017

De første 7 hverdage fra d. 28. til og med d. 5. september er der afsat tid til selvstudie og forberedelse til fremmødeundervisning, der ligger på hverdage  fra d. 6. september til og med d. 15. september, hvor modulet afsluttes med en mundtlig og praktisk eksamen.

Undervisningen finder sted på:

Center for Neurorehabilitering
Næstved Sygehus (CNN)
Ringstedgade 31
4700 Næstved

Undervisningen varetages hovedsageligt af IBITA certificerede undervisere.Bobath

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Inger Birthe Bjørnlund
inbj@kp.dk
Tlf.: 5138 0478