Genveje


Rehabilitering i forhold til mennesker med demensRehabilitering i forhold til mennesker med demens

Modulet har et særligt fokus på rehabilitering i relation til demens, hvor der arbejdes med rehabiliteringsprocessen, indsatsmetoder og ikke mindst implementering af indsatser i praksis.
For bedst muligt udbytte af modulet anbefales det at tage ABC om demens, som findes på Nationalt Videnscenter om demens´ website på www.videnscenterfordemens.dk, medmindre man har en opdateret viden om demens som syndrom, idet der på modulet ikke indgår sygdomslære. 
Modulet komplementerer de socialfaglige diplommoduler om demens. 

Det faglige indhold

  • Rehabiliteringsprocessen og personcentreret omsorg
  • Rehabiliteringsbegrebet ud fra forskellige teoretiske tilgange
  • Borgerperspektiv- og involvering i rehabiliteringsprocessen
  • Samfundsmæssige, institutionelle og lokale muligheder for iværksættelse af rehabiliteringsindsats
  • Interventionstyper og implementering af indsatser med særligt fokus på:
  • Fysisk aktivitet, sansestimulation og velfærdsteknologi
  • Kognitiv stimulationsterapi CST
  • VÆRKtøjskassen og reminiscensarbejdet
  • Caseopgave

Målgruppe 

Ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, der arbejder med mennesker med demens i eget hjem, ældrebolig, plejecentre, aktivitetscentre og andre dagtilbud, midlertidige pladser mm.

Praktiske oplysninger 

Inden modulstart udarbejder den studerende en situationsbeskrivelse på maks. ½ side.

Feltstudie arbejde indgår som planlagt studieaktivitet

Modulet afsluttes med en skriftlig opgave på 5 sider

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 8.400,-

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Berit Engström
bbek@kp.dk
+45 41 89 71 32