Genveje


Rehabilitering i forhold til mennesker med demensRehabilitering i forhold til mennesker med demens

Modulet er tilrettelagt i samarbejde med Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune

Det faglige indhold

  • Demenssygdom og hvordan de påvirker kognition og adfærd
  • Rehabilitering som begreb og proces 
  • Rehabiliterende tilgang til mennesker med demens
  • Borgerperspektiv og involvering
  • Interventioner i en rehabiliterende kontekst

Målgruppe 

Ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, der arbejder med ældre, som er på midlertidigt ophold eller rehabiliteringsophold

Praktiske oplysninger 

Inden modulstart udarbejder den studerende en situationsbeskrivelse på maks. ½ side.

Feltstudie arbejde indgår som planlagt studieaktivitet

Modulet afsluttes med en skriftlig opgave på 5 sider.

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 8.400,-

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Cecilia Beenfeldt
cebe@kp.dk
Tlf.: 5138 0358