Genveje


Rehabilitering i forhold til mennesker med demensRehabilitering i forhold til mennesker med demens

Modulet er tilrettelagt i samarbejde med Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune

Det faglige indhold

  • Demenssygdom og hvordan de påvirker kognition og adfærd
  • Rehabilitering som begreb og proces 
  • Rehabiliterende tilgang til mennesker med demens
  • Borgerperspektiv og involvering
  • Interventioner i en rehabiliterende kontekst

Målgruppe 

Ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, der arbejder med ældre, som er på midlertidigt ophold eller rehabiliteringsophold

Praktiske oplysninger 

Inden modulstart udarbejder den studerende en situationsbeskrivelse på maks. ½ side.

Feltstudie arbejde indgår som planlagt studieaktivitet

Modulet afsluttes med en skriftlig opgave på 5 sider.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 8.400,-

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt Studieservice

Har du spørgsmål om adgangskrav, tilmelding og optagelse:

E-mail: evu@kp.dk

Tlf. 72 48 75 40

 

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag 18.01.2019 lukket grundet seminar

 


Spørgsmål om indhold og undervisning

Cecilia Beenfeldt
cebe@kp.dk
Tlf.: 5138 0358