Genveje


Rehabilitering i forhold til en udvalgt målgruppe - for forløbsansvarligeRehabilitering i forhold til en udvalgt målgruppe - for forløbsansvarlige

Få kompetencer til at anvende evidensbaseret viden og praksis ift. rehabilitering i dit konkrete arbejde

Sundhedsstyrelsens håndbog ift. §83a har til hensigt at styrke og understøtte implementeringsarbejdet, men hvordan kan du helt konkret udvikle det tværfaglige samarbejde, så rehabiliteringsforløbene i højere grad lykkes? Hvilken evidens kan vi sammen tage udgangspunkt i, for at kvalificere arbejdet - og hvilke konkrete implementeringsredskaber kan med fordel anvendes?

Disse perspektiver får du mulighed for at fordybe dig i på dette rehabiliteringsmodul, hvor modulopgaven også tager afsæt i dit konkrete arbejde eller din funktion. 

Hvis du har deltaget i Københavns Professionshøjskole og Sundhedsstyrelsens 4 dages rehabiliteringskursus, får du merit - og med enkelte indsatser får du et fuldt diplommodul. 

Det får du ud af modulet 

  • Indblik i evidensbaseret viden og praksis ift. rehabilitering 
  • Reflektere over konkrete tiltag og muligheder i relation til at anvende og implementere evidensbaseret praksis i egen kommune 
  • Kvalificeres yderligere til at lede og understøtte rehabiliteringsforløb på tværs af fagligheder og forståelse - med skarpt udgangspunkt i borgeren 

Det faglige indhold 

  • Evidensbaseret praksis ift. rehabilitering (e-learning) 
  • Implementeringsstrategi - hvad gør man konkret (e-learning) 
  • Det tværfaglige samarbejde i rehabilitering - forståelser og kultur (fremmøde på Københavns Professionshøjskole) 
  • Udarbejdelse af mindre opgaver. Der tilbydes vejledning i den forbindelse (mail, telefon, Skype eller fremmøde i København)

Målgruppe 

Modulet er for dig, der er social- eller sundhedsprofessionel, og som har gennemført 4 dages rehabiliteringskursus udbudt og afholdt af Københavns Professionshøjskole og Vølund og Kloster. 

Tidsforbrug 

Modulet består af e-learning, selvstudie i udvalgt litteratur (fleksibelt i løbet af maj), en enkelt undervisningsdag på Københavns Professionshøjskole (Afholdes ultimo maj. Der er ikke mødepligt) samt vejledning og opgaveskrivning (Primo - medio juni).

Den afsluttende opgave 

Vejledning kan foregå via personligt møde, skype, mail eller telefon. Opgaven afleveres på Københavns Professionshøjskoles elektroniske platform. 

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Helle Jensen
hlje@kp.dk
Tlf.: 5163 2772