Genveje


Indsatsområder strategier og implementeringIndsatsområder strategier og implementering

Få værktøjer til at fremme sundheden.
Danskernes sundhed er fortsat præget af stor social ulighed. Derfor må vi tænke sundhedsfremme og forebyggelse på en ny måde, som kræver en fælles indsats. Få strategier, teorier og metoder til at løfte opgaven.

5 ECTS

Når det gælder sundhedsfremme og forebyggelse, sætter vi i dette modul fokus på strategier, teorier og metoder samt målsætninger og programmer på nationalt, regionalt, kommunalt og organisatorisk niveau.

Det får du ud af modulet

  • Du får færdigheder til at analysere og vurdere udvalgte sundhedsproblemers omfang og betydning fra flere perspektiver
  • Du kan identificere relevante indsatsområder for sundhedsfremmende og forebyggende indsatser 
  • Du bliver klædt på til at formidle implementeringen af disse indsatser i egen praksis i et tværfagligt perspektiv

Det faglige indhold

  • Sundhedsfremme- og forebyggelsesmålsætninger og -programmer på nationalt, regionalt og kommunalt niveau
  • Strategier, teorier og metoder for sundhedsfremme og forebyggelse
  • Organisatoriske rammer og tværfaglighed
  • Metoder til identifikation af indsatsområder, herunder sundhedsprofiler
  • Aktuelle analyse- og planlægningsmodeller, fx samfundsmedicinske og naturvidenskabelige modeller

Målgruppe

For dig, der interesser sig for sundhedsfremme og forebyggelse både i et overordnet internationalt perspektiv såvel som et nationalt perspektiv. Og for dig, der ønsker at udvikle, planlægge samt igangsætte og vurdere sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser