Genveje


Levevilkår og livsstil som indikator for sundhedLevevilkår og livsstil som indikator for sundhed

Har du interesse for, hvordan man kan opfatte og arbejde med sammenhænge mellem sundhed, levevilkår og livsstil? Interesseret i et nuanceret blik på ulighed i sundhed? Så er dette modul måske noget dig.

5 ECTS

Kulturelle og sociale faktorers betydning for sundhed og muligheden for at ændre livsstil er i fokus på dette modul. Du får i studiet mulighed for at arbejde helbredsbelastende faktorer på såvel individ- som gruppeniveau.Vi anbefaler, at deltagerne på modulet på forhånd har kendskab til forskellige sundhedsbegreber og forståelser i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse

Målgruppe

Sundhedsprofessionelle som arbejder med/interesserer sig for sundhedsfremme og forebyggelse i såvel kommuner som regioner.

Dit udbytte

  • Du får indsigt i og forståelse for sammenhæng mellem sundhed, livsstil og levevilkår
  • Du kan analysere og vurdere forskellige sundhedsfremmende og forebyggende indsatser set i relation til livsstil og levevilkår
  • Du kan vurdere relevante problemstillinger og handlemuligheder i relation til mennesker med helbredsbelastende levekår og livsstil

Emner

  • Forholdet mellem levevilkår, livsstil og sundhed i historisk og samfundsmæssigt perspektiv
  • Sundhed og levevilkår i forhold til netværk, marginalisering, udstødning
  • Kultur, etnicitet og etik
  • Sundhed og livsstil – KRAM faktorer

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser