Genveje


Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til mennesker med behov for en differentieret indsatsSundhedsfremme og forebyggelse i forhold til mennesker med behov for en differentieret indsats

Kvalificer din egen praksis.
Arbejder du med at motivere borgeren til en sundere livsstil? Og oplever du udfordringer med at nå visse borgere med din indsats? Så er dette modul noget for dig.

Grundet Covid-19 er vores planer for fremtidige moduler ændret. Har du spørgsmål til moduler, der ikke er udbudt, kan du kontakte Studieservice på mail evu@kp.dk eller tlf. 72 48 75 40

5 ECTS

Her lærer du væsentlige perspektiver og metoder – særligt i forhold til mennesker med kroniske lidelser og andre borgergrupper, hvor det er nødvendigt at styrke deres egen empowerment.

En sundhedspædagogisk indsats er helt central for at få sundhedsfremme og forebyggelse til at fungere i praksis. Derfor tager vi udgangspunkt i din egen praksis – og kvalificerer denne med udgangspunkt i modulets undervisning.

Det får du ud af modulet

  • Du øger din viden og dine kompetencer til at kvalitetsudvikle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser med udgangspunkt i sundhedspædagogik
  • Du udvikler dine kompetencer til at vurdere patientens og borgerens behov og situation
  • Du får nye perspektiver på brugerinddragelse - og samarbejde i det sundhedspædagogiske felt

Det faglige indhold

  • Social ulighed i sundhed og social kapital 
  • Borger- og patientperspektiv og empowerment 
  • Samfundsmæssige, institutionelle og lokale strategier og muligheder for iværksættelse af sundhedsfremmende og forebyggende indsats 
  • Metoder, interventionstyper og klassifikationer – med særligt fokus på sundhedspædagogisk indsats

Målgruppe

For dig, der fx arbejder med rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse, sundhedsvejledning, træning, sygepleje mennesker med kroniske sygdomme eller lignende.

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00