Genveje


Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til ældreSundhedsfremme og forebyggelse i forhold til ældre

Kom i dybden med den sundhedsfaglige argumentation.
Sundhedsfremme og forebyggelse er relevant i de forebyggende hjemmebesøg, men det er også vigtigt at have dette perspektiv med i mange andre kontakter og forløb med ældre borgere/patienter.

Grundet Covid-19 er vores planer for fremtidige moduler ændret. Har du spørgsmål til moduler, der ikke er udbudt, kan du kontakte Studieservice på mail evu@kp.dk eller tlf. 72 48 75 40

5 ECTS

Modulet præsenterer forskellige tilgange til og perspektiver på sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til ældre. Du arbejder bl.a. med borgerperspektiv og involvering, forskellige strategier og muligheder for at iværksætte sundhedsfremmende og forebyggende indsatser og metoder. Du får også mulighed for at arbejde med interventionstyper.

Det får du ud af modulet

  • Du bliver i stand til at udvikle egen praksis i relation til sundhedsfremmende og forebyggende indsats i relation til ældre
  • Du kommer i dybden med den sundhedsfaglige argumentation for relevante handlemuligheder i forhold til forebyggende og sundhedsfremmende indsats til ældre
  • Du får kompetencer til at udføre at tilrettelægge og udføre en målrettet sundhedsfremmende og forebyggende indsats

Det faglige indhold

  • Afgrænsning af målgruppen (ældre) ud fra forskellige teoretiske perspektiver og epidemiologi
  • Samfundsmæssige, institutionelle og lokale strategier og muligheder for iværksættelse af sundhedsfremme og forebyggende indsats i relation til ældre
  • Metoder, klassifikationer og interventionstyper i relation til ældre

Målgruppe

Sundhedsprofessionelle, som arbejder med ældre borgere/patienter, uanset om du er ansat i en kommune, på hospital eller hos praktiserende læge.

Katalognummer

SD23

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00