Genveje


Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til mennesker med kræftSundhedsfremme og forebyggelse i forhold til mennesker med kræft

Styrk dit arbejde i kampen mod kræft.
Lær hvordan du kan være med til at forebygge kræft og fremme sundheden for særligt børn og unge samt udsatte voksne gennem en særlig fokuseret og sundhedsfaglig indsats.

Grundet Covid-19 er vores planer for fremtidige moduler ændret. Har du spørgsmål til moduler, der ikke er udbudt, kan du kontakte Studieservice på mail evu@kp.dk eller tlf. 72 48 75 40

5 ECTS

Dette modul er ideelt til at videreudvikle de kompetencer, du allerede har. Her får du redskaberne til arbejdet med kræftforebyggelse og –sundhedsfremme.

På modulet bliver du præsenteret for forskellige tilgange til og perspektiver på sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til mennesker med kræft. Vi har særlig fokus på at fremme borgerens livsstil og mindske den risikoadfærd, der kan føre til at kræft.

Det får du ud af modulet

  • Du får de nyeste relevante teorier, metoder og interventioner
  • Du lærer at analysere og forstå borgerens/patientens perspektiv og behov
  • Du får styrkede kompetencer til målrettet at iværksætte sundhedsfremme og forebyggelse i egen praksis og i tværfagligt samarbejde

Det faglige indhold

  • Fokus på borgere/patienter med kræft – hvad kendetegner dem ud fra forskellige teoretiske perspektiver og epidemiologi
  • Sundhedsfremme og forebyggelse med fokus på risikoadfærd og KRAMS-områderne
  • Borgerperspektiv og -involvering i relation til mennesker med kræft
  • Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring koordinering af forebyggelsesaktiviteter. Samfundsmæssige, institutionelle og lokale strategier og muligheder for iværksættelse af sundhedsfremmende og forebyggende indsats i relation mennesker med kræft
  • Metoder, interventionstyper og klassifikationer i relation til mennesker med kræftsygdomme

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med eller ønsker at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse i et patient- eller borgerrettet perspektiv, blandt andet i forhold til mennesker der har, eller har haft kræft samt særligt udsatte voksne.

Katalognummer

SD24

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00