Genveje


Rehabilitering i et neuropsykologisk perspektiv - Modul A Rehabilitering i et neuropsykologisk perspektiv - Modul A

Lær at vurdere, genoptræne og behandle komplekse problemstillinger i forbindelse med hjerneskader.
Med viden om og forståelse af, hvad hjerneskade betyder for kognitive, emotionelle og personlighedsmæssige forhold bliver du i stand til at vurdere komplekse problemstillinger.

Holdets titel: Rehabilitering i et neuropsykologisk perspektiv efter erhvervet hjerneskade med fokus på kognitive, emotionelle og personligheds­mæssige forhold – Modul A

10 ECTS

Borgere med erhvervet hjerneskade, har tit komplekse følger, der kræver et professionelt og tværfagligt rehabiliteringsforløb. Dette modul sætter særlig fokus på den neuropsykologiske rehabilitering, der har til formål at genskabe eller bedre forstyrrede kognitive, emotionelle og sociale funktioner efter akut opstået hjerneskade – eller at hjælpe den hjerneskadede til at klare sig så godt som muligt på de givne betingelser, når fuld restitution ikke er mulig.

På dette modul går vi i dybden med kognitive, emotionelle og personlighedsmæssige forhold i den neuropsykologiske rehabilitering af mennesker med en erhvervet hjerneskade, og vi vil bl.a. se nærmere på evidensbaseret rehabilitering, træning og kompensation.

Det får du ud af modulet

  • Du bliver bedre til at forstå restitution efter hjerneskade,.
  • Du får særlig viden om tværfagligt samarbejde, borgerinddragelse og implementeringen af træning og strategier i dagligdagen og i arbejdslivet hos borgeren så du kan tilrettelægge, varetage og evaluere individualiserede forløb og tage stilling til rehabiliteringspotentiale og muligheder hos den enkelte

Det faglige indhold

  • Neuropsykologisk baseret rehabilitering
  • Restitution efter hjerneskade – bl.a. teori og principper, individuel udredning, målsætning og motivation.
  • Evidensbaseret rehabilitering – træning og kompensation
  • Implementering og træning og strategier i dagligdagen og i arbejdslivet
  • Faglighed i et tværfagligt perspektiv
  • Samarbejde med pårørende
  • Dilemmaer i rehabiliteringsindsatsen

Målgruppe

For dig, der arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade og som ønsker kompetencer i relation til kognitive, emotionelle og personlighedsmæssige forhold i rehabiliteringsforløbet hos voksne med erhvervet hjerneskade.

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser