Genveje


Forebyggende hjemmebesøgForebyggende hjemmebesøg

10 ECTS

Grundet Covid-19 er vores planer for fremtidige moduler ændret. Har du spørgsmål til moduler, der ikke er udbudt, kan du kontakte Studieservice på mail evu@kp.dk eller tlf. 72 48 75 40
Det overordnede mål er at styrke de fagprofessionelles kompetencer i den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. 

Det faglige indhold

Der vil blandt andet være fokus på opsporing af sårbare ældre borgere i særlige risikogrupper, og på hvordan de forebyggende hjemmebesøg kan tilrettelægges mere fleksibelt. Videreuddannelsen baserer sig på nyeste viden fra forebyggelsesområdet, herunder Sundhedsstyrelsens Håndbog om forebyggelse på ældreområdet. Der lægges vægt på teori og metoder til opsporing af ældre borgere, som er i særlig risiko for at få den sociale, den psykiske eller den fysiske funktionsevne, og som vil have gavn af tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg og i forlængelse heraf etableringen af en forebyggelsesplan. 

Målgruppe

Sundhedsprofessionelle der arbejder med forebyggende hjemmebesøg i kommuner  

Praktiske oplysninger

Uddannelsesforløbet består af et diplommodul på 10 ECTS point, der afvikles på deltid.  Det indebærer en arbejdsindsats på ca. 270 timer. Der udbydes én ugentlig undervisningsdag de første 10 uger. Endvidere skal der påregnes tidsforbrug til studiearbejde/-øvelser i egen praksis mellem undervisningsdagene samt tid til forberedelse mv. Modulet afsluttes med en eksamen. 

Hele forløbet forventes afviklet over ca. 13 uger.

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Oversigt over diplommoduler

Datoer for udbud kommer senere

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 9.300,-

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00