Genveje


KommunikationKommunikation

Kommunikation er et af de vigtigste redskaber i arbejdet med mennesker. Det er samtidig en af vores største udfordringer. På modulet tages der afsæt i dine erfaringer, som vil danne grundlag for at forstå udvalgte teoretiske perspektiver.

10 ECTS

I mødet med andre professionelle får du lejlighed til at udvikle dine kommunikative kompetencer gennem oplæg, diskussioner og øvelser.

Det får du ud af modulet

  • Du lærer at forstå forskellige perspektiver på kommunikation, så du genkender de barrierer og muligheder, du står overfor
  • Du lærer at forstå kompleksiteten i den professionelle kommunikation, så du selv kan blive mere effektiv.
  • Du bliver bedre til at komme igennem med dine budskaber
  • Du får inspiration gennem den tværfaglige deltagelse
  • Du får trænet dine kommunikative færdigheder

Målgruppe

Modulet henvender sig til professionelle, som opfylder adgangskravet til diplomuddannelse, som f.eks. sygeplejersker, pædagoger, fysioterapeuter, socialrådgiver mm., som har 2 års erhvervserfaring efter endt uddannelse. 

Praktiske oplysninger 

Modulet er på deltid og udbydes hvert forår. 

Modulet afsluttes med en mundtlig gruppeprøve på baggrund af et skriftlig oplæg. 

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Oversigt over diplommoduler

Datoer for udbud kommer senere

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
02. nov. 2020
Pris: kr. 13.400,-

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Lisbeth N. Christensen
linc@kp.dk
Tlf.: 5138 0638