Genveje


Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professions­uddannelserKlinisk vejleder i sundhedsfaglige professions­uddannelser

Bliv rustet til at vejlede studerende i kliniske uddannelsesforløb.
Få styrket dine kompetencer som vejleder og underviser i kliniske forløb og bliv rustet til at guide din studerende sikkert gennem de kliniske uddannelsesforløb/praktik.

Dette modul retter sig særligt mod vejledere i professionsuddannelser, som varetager  opgaver i forbindelse med studerendes kliniske uddannelsesforløb/praktik. Det er relevant for alle professionsbacheloruddannelser inden for det sundhedsfaglige område, og du kan gennemføre det på fuldtid såvel som deltid.

Vil du tage uddannelsen på deltid?

Det er muligt at tage modulet Klinisk vejleder på deltid to gang om året. Deltidsmodulet om foråret afvikles i København, og vil fremgå nederst på denne side.

Deltidsmodulet om efteråret afvikles på Campus Nordsjælland i Hillerød.

Find holdene på Campus Nordsjælland Hillerød her

På modulet tager vi udgangspunkt i dine erfaringer og forudsætninger, så du kan udvikle dine kompetencer i forhold til netop de studerende, du møder på din arbejdsplads. Samtidig arbejder vi generelt med at styrke dine kompetencer som vejleder og underviser i kliniske forløb.

Det får du ud af modulet

  • Du får viden og forståelse for pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning, så du kan guide dine studerende sikkert gennem deres kliniske uddannelsesforløb
  • Du bliver i stand til at håndtere den kompleksitet, der knytter sig til klinisk undervisning og vejledning, så du føler dig tryg i dit fag og med din rådgivning til de studerende
  • Du får ret til betegnelsen klinisk vejleder

Det faglige indhold

  • Pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning
  • Underviser- og vejlederprofessionalitet
  • Iagttagelse og vurdering af kliniske undervisnings- og læreprocesser
  • Læringsmiljø i klinisk undervisning
  • Vejledning og bedømmelse

Målgruppe

For dig, der skal være klinisk vejleder eller klinisk underviser.

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 13.400,-
Pris: kr. 13.400,-
Pris: kr. 14.800,-

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Lisbeth N. Christensen
linc@kp.dk
Tlf.: 5138 0638