Genveje


SorgrådgiverenSorgrådgiveren

Forløbet består af to diplommoduler og henvender sig til sygeplejersker, socialrådgivere, lærere, pædagoger, fysio- og ergoterapeuter og andre velfærdsprofessionelle, der ønsker at opnå kompetencer til at støtte mennesker i sorg.

Som sorgrådgiver vil du kunne:

  • Rådgive og støtte mennesker med sorgreaktioner i forbindelse med død eller livstruende sygdom
  • Forebygge komplicerede sorgreaktioner hos børn, unge, voksne og ældre
  • Identificere mennesker, som er i risiko for at udvikle komplicerede sorgreaktioner
  • Henvise efterladte med komplicerede sorgreaktioner til det rette tilbud
  • Sikre og understøtte spredning af viden om sorg til andre velfærdsprofessionelle, som arbejder med sorgområdetKøbenhavns Professionshøjskole og Det Nationale Sorgcenter samarbejder om forløbet, og diplommodulerne bygger på Det Nationale Sorgcenters ekspertviden. 

Vedvarende sorglidelse er en diagnose i WHO’s International Classification of Diseases (ICD-11). Vedvarende sorglidelse er en kompliceret sorgreaktion, med en type sorg, hvor savnet, længslen, den psykiske smerte (f.eks. nedtrykthed, angst) og de fysiske reaktioner (f.eks. søvnbesvær, lav energi, spiseforstyrrelser) ikke aftager, men i stedet udvikler sig til en egentlig lidelse. Det sker for hver tiende voksne og ældre, som mister en, de elsker.
 
Problemet er, at disse mennesker ofte bliver fejlbehandlet med antidepressiv medicin eller ikke får den hjælp, de har behov for, fordi de fagprofessionelle ikke ved, hvordan det skal håndteres. Mennesker, der rammes af en kompliceret sorgreaktion, har brug for at blive mødt af fagpersoner med de rette kompetencer, så deres og familiens liv ikke hæmmes af sorgen.