Genveje


Om forløbetOm forløbet

Der er fokus på, at undervisning og forankring af læring sker i samarbejde med arbejdspladsen.

Forløbets opbygning 

På forløbet arbejdes der med forbedringsarbejde i praksis, og der er et gennemgående fokus på, hvordan sorgrådgiveren kan forankre og sprede viden, færdigheder og kompetencer om sorg på sin arbejdsplads. 

Uddannelsesforløbet er sammensat af modul 1 og modul 2, som i alt udgør 15 undervisningsdage og fem træningsdage i praksis. Der må desuden påregnes tid til forberedelse og bearbejdning af undervisning. 

Modul 1 består af 10 undervisningdage og tre træningsdage i praksis og afsluttes med en skriflig prøve. 

Modul 2 består af fem undervisningsdage og to træningsdage i praksis. Modul 2 afsluttes med, at der afleveres et kort skriftligt oplæg, som den efterfølgende mundtlige eksamen tager udgangspunkt i. 

Målgruppe 

Forløbet er målrettet velfærdsprofessionelle, som i det daglige arbejder med sorg og er tænkt som et fortløbende forløb, så det anbefales at du tilmelder dig begge moduler fra starten af. 

Forbedringsmodellen

Forbedring af kvalitet forudsætter ændring af processer. Processer skal ændres så de stabilt og ensartet producerer den kvalitet, man ønsker sig. På uddannelsen anvendes forbedringsmodellen (også kaldet PDSA-modellen).

Forbedringsmodellen er en effektiv og enkel metode til forbedring af processer i en kompleks arbejdssituation.

Forskellige undervisningsformer fremmer læringen

Tilrettelæggelsen af forløbet og de anvendte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter forløbets læringsmål. Der benyttes forskellige undervisnings- og arbejdsformer, hvor fokus er på aktiv inddragelse af deltagernes erfaring og kompetencer. Læringen dokumenteres løbende i en logbog, som fungerer som selvstændig dokumentation af den faglige og personlige udvikling. 

Søg tilskud 

Den kommunale og Den Regionale Kompetencefond giver støtte både til enkelte moduler og en fuld diplomuddannelse. Læs mere og ansøg på Den Kommunale Kompetencefond eller Den Regionale Kompetencefond

Her kan du finde information om optagelse, adgangskrav, undervisningssted og andre praktiske oplysninger. 

 • Målgruppe og adgangskrav

  Målgruppe

  Kurset er målrettet sygeplejersker, socialrådgivere, lærere og andre velfærdsprofessionelle med minimum to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse. 

  Derudover er erfaring med at arbejde med sorg i kommunalt eller regionalt regi en forudsætning for deltagelse.

  Adgangskrav

  Optagelse på uddannelsen kræver en mellemlang videregående uddannelse, en bacheloruddannelse, anden relevant uddannelse på niveau med en videregående voksenuddannelse (VVU) eller tilsvarende. Hertil kommer mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det anbefales desuden, at du har erfaring i at arbejde med sorg. 

 • Studierammer

  Studierammer

  På diplommodulerne kan du forvente at møde undervisere, der har indsigt i praksisfelt og erfaring med udviklingsprojekter inden for deres vidensområde. Det forventes, at du som studerende er indstillet på, at læsestof og forberedelse til de enkelte undervisningsgange er en naturlig del af modulet. Den kliniske uddannelse foregår med udgangspunkt på ansættelsesstedet. 

  Mange af de informationer du får under uddannelsen, vil være tilgængelige digitalt. På Københavns Professionshøjskoles læringsplatform, Intrapol, kan du hente information, artikler og kompendier, som er relevant for dit forløb.

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information eller til en uforpligtende samtale.

  Fagligt indhold og undervisning
  Nynne Sindberg
  nysi@kp.dk
  Tlf 2429 6413

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Tilmelding og information

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 9.300,-

Lukket for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 13.400,-