Genveje


Modul 1: Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksisModul 1: Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis

Modulets afsæt er den historiske udvikling på sorgområdet samt begreber og definitioner.

Modulet omhandler sorg i forbindelse med dødsfald og livstruende sygdom. Der er fokus på naturlige og komplicerede sorgreaktioner hos børn, unge og voksne i et udviklingspsykologisk perspektiv. Der arbejdes intensivt med kommunikation, formidling og samarbejde. I forløbet arbejdes med en forbedringsmodel, der understøtter forankring og spredning af viden, færdigheder og kompetencer på arbejdspladsen. 

Det faglige indhold 

På modulet er der fokus på: 

  • historisk udvikling, sorgteorier, begreber og definitioner 
  • lovgivning og rammesætning af sorgområdet 
  • udviklingspsykologien hos børn, unge og voksne, herunder ældre 
  • komplicerede sorgreaktioner, klassifikation og psykomatiske reaktioner 
  • familie- og netværksperspektiver omkring sorg 
  • samtaleteknikker 
  • forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner (kliniske retningslinjer og anbefalinger) 

Diplommodulet tager udgangspunkt i dine faglige og personlige erfaringer. Du skal være parat til at arbejde med din egen sorghistorik i et sensitivt læringsrum.