Genveje


Modul 2: Udvikling, formidling og forankring af videnModul 2: Udvikling, formidling og forankring af viden

På modulet har vi fokus på sorg i et kulturelt perspektiv.

Det anbefales at du har gennemført modul 1 før du tager modul 2. 

På modulet er der fokus på sorgrådgiverens særlige rolle, herunder omsorg for omsorgsgiver for at forebygge omsorgstræthed og stress. Der arbejdes progressivt i forløbet med læring, formidling og anvendelse i praksis. 

Det faglige indhold 

Det faglige indhold på modulet består af følgende områder: 

  • sorgrådgiverens kompetencer og praksis 
  • det tværprofessionelle arbejde med sorg 
  • at passe på sig selv i arbejdet med døende og sorgramte 
  • kommunikation og formidling af ny viden til kollegaer 
  • kulturforståelse og interkulturel kommunikation
  • minder og ritualer