Genveje


Diplom i ledelseDiplom i ledelse

Med diplom i ledelse skaber du fundament for dit lederskab og styrker din lederrolle med ledelsesteori og inspiration fra nye metoder.

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE I 2020
På trods af den nuværende situation kan du trygt tilmelde dig efter- og videreuddannelser på Københavns Professionshøjskole. Vi fortsætter vores videreuddannelsesaktiviteter i 2020 og gennemfører al planlagt undervisning, eksamener og vejledning – enten som online forløb eller ved almindeligt fremmøde i hold.

Diplom i ledelse er en praksisorienteret lederuddannelse, som sætter dine egne erfaringer i spil og tager udgangspunkt i din hverdag og de udfordringer, du og din organisation står overfor.

I en vekselvirkning mellem nyeste ledelses­teori og metoder bliver du udfordret i din udvikling som leder. Du vil opleve, at du får en ny forståelse for dit ledelsesrum.

Information om corona (COVID-19)

Vi forventer at kunne genoptage den fysiske undervisning fra slutningen august – som den er beskrevet under de enkelte moduler.
 
Hvis situationen mod forventning viser sig at være anderledes – og vi ikke kan mødes fysisk – vil undervisning, vejledning og eksamener blive gennemført online, i mindre studiegrupper eller lignende. Uanset formen kan du se frem til samme høje kvalitet i undervisningen, og at du kan gennemføre modulet inden for den planlagte tidsramme.
 
Du vil i god tid få besked om tilrettelæggelsen af dit modul. Hvis situationen mod forventning viser sig at være anderledes, og vi ikke kan tilbyde almindelig fremmødeundervisning, vil du få valget mellem at fortsætte på modulet i en onlineversion, eller du kan blive overflyttet til et tilsvarende modul på et senere tidspunkt. KP vil i alle tilfælde bestræbe sig på at imødekomme dine behov i den konkrete situation.

 

Uddannelsen er for dig:
Der allerede er leder i det offentlige, private eller NGO. Det kan også være, at du ønsker at blive leder og allerede har erfaring med uformel ledelse af medarbejdere som konsulent, projektleder, TR eller AMR.

Diplom i ledelse er et kompetencegivende studie på bachelorniveau. Tag uddannelsen som et fleksibelt eller samlet forløb. Uddannelsen udbydes af Institut for Ledelse, Organisation og Forvaltning