Genveje


AfgangsprojektAfgangsprojekt

Formålet med det afsluttende afgangsprojekt er, at du kvalificerer dig til at identificere, reflektere og analysere en selvvalgt tværfaglig ledelsesmæssig problemstilling i tilknytning til uddannelsens øvrige moduler og til at angive løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teorier, strategier og metoder på en måde, som dokumenterer, at niveauet for uddannelsen er opnået. Arbejdet med afgangsprojektet skal således relateres til uddannelsens øvrige moduler og uddybe arbejdet i disse moduler med:

 • videnskabsteoretiske, strategiske og metodiske perspektiver
 • projektopgaveskrivning 
 • din professionelle kompetenceudvikling

Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning, egentlig undervisning og selvstudium.
Eksamen er mundtlig med udgangspunkt i en større projektopgave.

Eksamens form

Den skriftlige projektopgave kan udarbejdes individuelt eller i grupper på max. 4 studerende. Projektopgaven skal max fylde 60 normalsider, hvis den udarbejdes individuelt, og kan udvides progressivt med 20 normalsider for hver af de efterfølgende studerende, hvis flere skriver sammen. Projektopgavens problemformulering skal være relateret til de(n) studerendes egen organisation og behandle en ledelsesmæssig problemstilling inden for studiets fagområder i såvel et teoretisk som et praktisk perspektiv. Den skriftlige opgave følges af en mundtlig eksamen. Der bedømmes efter 7-trins skalaen.

Overgangsordning fra gammel til ny uddannelse – fra lange til korte moduler

Hvis du er begyndt på uddannelsen med 9 ECTS-point moduler og undervejs overgået til kortere moduler med 5 ECTS-point, så kan du komme til at mangle op til 4 ECTS-point inden du går i gang med afgangsprojektet. Hvis du, inden du begynder på afgangsprojektet, har opnået 41, 42, 43 eller 44 ECTS-point i de moduler, du har taget, så kan du i løbet af afgangsprojektperioden optjene de manglende point, så du kommer op på 45 ECTS-point, som der skal til for at kunne tage sin afgangsprojekt-eksamen. Det gøres som følger:

 1. Som en del af afgangsprojektet skal du i så fald aflevere din synopsis til underviseren i forbindelse med synopsisseminaret, som du også har mødepligt til. Samtidig har du pligt til at fremlægge din synopsis mundtligt på seminaret
 2. På baggrund af din skriftlige synopsis og din mundtlige fremlæggelse af denne, giver underviseren dig en bedømmelse (godkendt/ikke-godkendt)
 3. Hvis du godkendes, vil du automatisk få tilskrevet de ’manglende’ point, hvad enten det drejer sig om 1, 2, 3 eller 4 point.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
04. mar. 2019
Pris: kr. 15.900,-

Lukket for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
25. okt. 2018
Pris: kr. 15.900,-

Kontakt os

 • Studieadministrationen

  hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

   

  E-mail: evu@kp.dk

  Tlf. 72 48 75 40

  Mandag til torsdag
  kl. 9.00-14.00

  Fredag kl. 11.00-14.00

   

Studiestart og tilmeldingsfrist

Se gældende studiestarter og tilmeldingsfrister her

Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil der dog stadig være åbent for tilmelding.

Afmeldingsbetingelser