Genveje


Det personlige lederskab og forandring

Startdato:
3. sep. 2019
Slutdato:
30. jan. 2020
Varighed:
3/9,10/9,26+27/9(internat)
3/10ST1,10/10,24/10VL1,31/10,7/11
21/11ST 2,28/11,29/11VL2
AFL: 10/12
EKS: 18+19/12
Type:
Dagundervisning
ECTS:
10
Udbyder:
Institut for Ledelse og Forvaltning

Pris
kr. 12.800,-  ekskl. moms

Uddannelsen er momsfritaget

Afholdelsessted

Obligatorisk modul
2200 København N

Kontakt
Studieservice

Har du spørgsmål om
adgangskrav, tilmelding og optagelse:

evu@phmetropol.dk

Tlf. 7248 7540
Mandag til torsdag
kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Betingelser

Hvis du framelder dig skriftligt senest 4 uger inden 1. undervisningsdag, kan du få refunderet det fulde beløb. 

Hvis du framelder dig senere, hæfter du for det fulde beløb. 

Afmelding skal ske skriftligt til evu-optagelse@phmetropol.dk

Se vores privatlivspolitik


--- nyt fra Laura----