Genveje


Organisation, udvikling og samskabelse

Startdato:
27. aug. 2019
Slutdato:
30. jan. 2020
Varighed:
K. Gylling:27/8,3/9,10/9,24/9ST1
1/10,8/10,29/10,5/11,12/11ST 2
19/11, 3/12VL1, VL2 pr. mail
AFL: 17/12 EKS:7-9/1
Type:
Dagundervisning
ECTS:
10
Udbyder:
Institut for Ledelse og Forvaltning

Pris
kr. 11.600,-  ekskl. moms

Uddannelsen er momsfritaget

Afholdelsessted

Tagensvej 18
2200 København N

Kontakt
Studieservice

Har du spørgsmål om
adgangskrav, tilmelding og optagelse:

evu@phmetropol.dk

Tlf. 7248 7540
Mandag til torsdag
kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Betingelser

Hvis du framelder dig skriftligt senest 4 uger inden 1. undervisningsdag, kan du få refunderet det fulde beløb. 

Hvis du framelder dig senere, hæfter du for det fulde beløb. 

Afmelding skal ske skriftligt til evu-optagelse@phmetropol.dk

Se vores privatlivspolitik


--- nyt fra Laura----