Genveje


Proceslederforløbet

Startdato:
26. aug. 2019
Slutdato:
30. jan. 2020
Varighed:
22/8,29/8,5/9,12/9GR1,19/9,26/9,3/10
10/10GR 2,24/10,31/10GR3,14/11,21/11
28/11GR4,5/12,6/12GR5
Eks:4+5/11
Eks:12+13/12
Type:
Dagundervisning
ECTS:
10
Udbyder:
Institut for Ledelse og Forvaltning

Pris
kr. 19.600,-  ekskl. moms

Uddannelsen er momsfritaget

Afholdelsessted

Tagensvej 18
3700 Rønne

Kontakt
Studieservice

Har du spørgsmål om
adgangskrav, tilmelding og optagelse:

evu@phmetropol.dk

Tlf. 7248 7540
Mandag til torsdag
kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Betingelser

Hvis du framelder dig skriftligt senest 4 uger inden 1. undervisningsdag, kan du få refunderet det fulde beløb. 

Hvis du framelder dig senere, hæfter du for det fulde beløb. 

Afmelding skal ske skriftligt til evu-optagelse@phmetropol.dk

Se vores privatlivspolitik


--- nyt fra Laura----