Genveje


Det personlige lederskab og forandring - mandage

Startdato:
26. aug. 2019
Slutdato:
30. jan. 2020
Varighed:
26/8,2/9,23/9+24/9(Internat),30/9,7/10ST1
21/10,28/10,4/11ST2,18/11
25/11VL1,VL 2(på mail)
AFL:10/12,EKS:16+17/12
Type:
Dagundervisning
ECTS:
10
Udbyder:
Institut for Ledelse og Forvaltning

Pris
kr. 16.200,-  ekskl. moms

Uddannelsen er momsfritaget

Afholdelsessted

Tagensvej 18
2200 København N

Kontakt
Studieservice

Har du spørgsmål om
adgangskrav, tilmelding og optagelse:

evu@phmetropol.dk

Tlf. 7248 7540
Mandag til torsdag
kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Betingelser

Hvis du framelder dig skriftligt senest 4 uger inden 1. undervisningsdag, kan du få refunderet det fulde beløb. 

Hvis du framelder dig senere, hæfter du for det fulde beløb. 

Afmelding skal ske skriftligt til evu-optagelse@phmetropol.dk

Se vores privatlivspolitik


--- nyt fra Laura----