Genveje


Det personlige lederskab og forandring - Blended LearningDet personlige lederskab og forandring - Blended Learning

Nyt modul: Blended Learning – det bedste fra vores fremmødeundervisning og onlinelæring.

Ny undervisningsform

Dette modul er identisk med ovenstående, men undervisningen adskiller sig, da det er kombineret med onlinelæring. 

Forløbet giver dig en mere fleksibel måde at videreuddanne dig på og kombinerer fordelene ved fremmødeundervisningen og studiegruppearbejdet med de udviklende dialoger og processer.

Det kræver ikke særlige tekniske forudsætninger for at kunne deltage, og hvis der er noget, du er i tvivl om, får du hjælp. Den virtuelle del af undervisningen kræver blot internetadgang og et elektronisk device (computer, telefon eller iPad med kamera evt. med mikrofon indbygget eller et par høretelefoner).

Hvis situationen kræver det jf. COVID-19, da ændrer vi forløbet til et rent online forløb.

Dit personlige lederskab

Dit lederskab har stor betydning ift. at stå stærkt i et komplekst arbejdsliv præget af mangeartede krav og forandringer. Det kræver, at du kan stå solidt i dit eget lederskab og samtidig hvile i, at du ofte skal navigere mellem tvivl og handlekraft. På forløbet får du en række ledelsesmæssige greb til at kunne håndtere dette i praksis – på en fleksibel og inspirerende måde.

Det får du ud af modulet

På modulet får du et solidt teoretisk afsæt som grundlag for at observere og reflektere over din egen ledelsespraksis. Du bliver i stand til at identificere dit eget menneskesyn og værdimæssige grundlag, og hvilken betydning det har for dit personlige lederskab. Du kommer til at reflektere over det filosofiske spørgsmål: Hvad er god ledelse for mig?

Gennem refleksionen får du en forståelse for, at der er flere ledelsesmæssige valg, og at dine valg kvalificeres gennem din træning i at reflektere før, under og efter ledelseshandlinger. Gennemgående vil du blive mere opmærksom på dine egne handlinger som leder og især dine kommunikative vaner og måder at skabe relationer på. Du får hjælp til at se nysgerrigt på disse og identificere nye og også afprøve endnu mere kompetente måder at bruge din kommunikation og relationsskabelse på.

Modulet giver dig samlet et stærkere fundament at stå på som leder med modet til at handle, men også at turde tvivle og fejle, hvor du får ledelsesgreb med dig, der understøtter din kompetenceudvikling.

Det faglige indhold i temaer

Forløbet er bygget op omkring 4 temaer:
•Kontekster for ledelse – hvor kompleksitet og paradokser er en del af hverdagen og at lede med tvivl.
•Ledelsesidentitet og etik – at være menneske i ledelse. Etik, dyder og praktisk filosofi i ledelse.
•Relation og kommunikation – kommunikation og dialog i udviklingen af dit personlige lederskab.
•Magt og tillid – magt i et relationelt perspektiv og dine muligheder for at skabe relationer mere bevidst.

Målgruppe

Modulet er for dig, der allerede er leder i det offentlige, private eller NGO. Det kan også være, at du ønsker at blive leder og allerede har erfaring med uformel ledelse af medarbejdere som konsulent, projektleder, TR eller AMR. 

Det får du

•1 internatet med undervisning og øvelser i dit personlige lederskab med overnatning, enkeltværelser til alle og fuld forplejning.
•1 hel undervisningsdag med undervisning og øvelser i dit personlige lederskab.
•3 webinarer hvor vi mødes online med undervisning, dialog og øvelser i virtuelle grupperum.
•2 vejledninger på din eksamensopgave.
•1 individuel coachende samtale á 45 min. med en af underviserne til at understøtte din kompetenceudvikling under forløbet.
•Opgaver til hvert tema, som bearbejdes virtuelt med studiegruppen. Her får I lejlighed til i et læringsfællesskab at arbejde med teksterne og knytte dem til jeres egen ledelsespraksis.
•Et undervisningsforløb der er fleksibelt og samtidig giver dig de sociale og gensidigt reflekterende elementer.
•En unik og varieret læringsportefølje med to engagerede undervisere som inspirerer til udvikling.
•Et lille hold (max. 20 deltagere) hvor I lærer hinanden godt at kende og hjælper hinanden i jeres fælles kompetenceudvikling.
•En online læringsplatform som du fleksibelt kan tilgå og finde planer, artikler, opgaver og læringsvideoer.
•Eksamensformen har et indbygget lærende element og afholdes som en kombinationseksamen med en afprøvning i egen ledelsespraksis, en refleksionsopgave knyttet hertil og opfølgende mundtlig eksamen.
•Et obligatorisk modul på Diplomuddannelsen i Ledelse (10 ECTS) med eksamensbevis (Det personlige lederskab og forandring).

Pris inkl. internat: 13.900

Kontakt vedr. forløbet

Hvis du har spørgsmål til forløbet eller din organisation er interesseret i andre fleksible uddannelsesmuligheder, kan du kontakte chefkonsulent Ellen Wolgau på tlf. 22 63 36 36 eller mail elwo@kp.dk.

Plan over læringsaktiviteter 

Internat: 27-28/8 (fra kl. 15 til kl. 15)
Studiegruppe 1: Uge 37 (7-13/9)
Webinar 1: 15/9
Studiegruppe 2 + vejledning 1:Uge 40 (28/9-2/10)
Webinar 2: 6/10
Fri studietidUge 42
Coachende samtaler: Uge 44 (aftales individuelt)
Studiegruppe 3: Uge 45 (2-8/11)
Undervisningsdag: 12/11 (kl. 10-16)
Studiegruppe 4 + vejledning 2:Uge 48 (23-27/11)
Webinar 3: 2/12 
Aflevering af eksamensopgave:14/12 kl. 12.00 (deadline)
Mundtlig eksamen:12+13/1 2021


 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Modulpris

kr. 13.900,-  inkl. internat

Pris ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Praktiske oplysninger

 • Er jeg optaget?

  Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

  Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

 • Kontakt studieadministrationen

  Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

   

  Kontakt os på

  Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

  Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
  Fredag kl. 11.00-14.00

Studiestart og tilmeldingsfrist

Se gældende studiestarter og tilmeldingsfrister her

Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil der dog stadig være åbent for tilmelding.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00