Genveje


AdgangskravAdgangskrav

Målgruppe og adgangskrav

Uddannelsens målgruppe er ledere og medarbejdere i offentlige virksomheder og institutioner, herunder selvejende institutioner. Du har:

  • som minimum en kort videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Ved tilmelding til uddannelsen Diplom i ledelse skal du medsende kopi af eksamensbevis for adgangsgivende eksamen samt dokumentation for erhvervserfaring.
  • ledelsesansvar eller forventer at få tillagt ledelsesfunktioner. Det vil således være en fordel, hvis du i forbindelse med uddannelsens gennemførelse har ledelsesopgaver i større eller mindre omfang.  

Opfylder du ikke kravene, har du måske stadig mulighed for at komme ind på uddannelsen gennem en realkompetencevurdering. Her kan du læse mere om realkompetencevurdering.