Genveje


AdgangskravAdgangskrav

Målgruppe og adgangskrav

Uddannelsens målgruppe er ledere og medarbejdere i offentlige virksomheder og institutioner, herunder selvejende institutioner. Du har:

  • som minimum en kort videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Ved tilmelding til uddannelsen Diplom i ledelse skal du medsende kopi af eksamensbevis for adgangsgivende eksamen samt dokumentation for erhvervserfaring.
  • ledelsesansvar eller forventer at få tillagt ledelsesfunktioner. Det vil således være en fordel, hvis du i forbindelse med uddannelsens gennemførelse har ledelsesopgaver i større eller mindre omfang.  

Opfylder du ikke kravene, har du måske stadig mulighed for at komme ind på uddannelsen gennem en realkompetencevurdering. Her kan du læse mere om realkompetencevurdering.

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

  1. Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
  2. Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
  3. Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.