Genveje


Formål, indhold og opbygningFormål, indhold og opbygning

Diplom i ledelse er opbygget som en fuld uddannelse med progression, men du kan også vælge enkelte moduler

Formål

Formålet med uddannelsen Diplom i ledelse er, at du skal kunne udøve ledelse på en effektiv og professionel måde, og at du løbende udvikler dine ledelseskompetencer i overensstemmelse med nye krav og udfordringer i et samfund, der er under permanent forandring. Du skal være med til at udvikle og se samspillet mellem den private, den civile og den offentlige sektor som et betydningsfuldt og afgørende forhold i samfundsudviklingen.

Formålet realiseres ved, at du tilegner dig viden om ledelsesopgavens mange facetter såvel teoretisk, strategisk, metodisk, som praktisk og personligt.

Ledelsesopgaven ses således i relation til den mangfoldighed af perspektiver, hvorfra såvel interne som eksterne interessenter anskuer og stiller krav om organisationens strategiske udvikling og styring. I tilrettelæggelsen af Diplom i ledelse lægges der stor vægt på, at du kobler teoretisk indsigt med din egen praksis.  

Tilrettelæggelse af Diplom i ledelse

Uddannelsen Diplom i ledelse er et 2½-årigt deltidsstudium svarende til 1 årsværk (60 ECTS-point). Uddannelsen omfatter 3 obligatoriske moduler på hver 10 ECTS-point og 3 valgmoduler, hvert svarende til 5-ECTS point, samt et afgangsprojekt svarende til 15 ECTS-point. Hvert modul afsluttes med en eksamen. Alle moduler udbydes som enkeltmoduler, dog er uddannelsen tilrettelagt med progression svarende til følgende semesterforløb.

Undervisningen på det enkelte modul gennemføres som hovedregel med en ugentlig undervisningsdag á 6 timer, klokken 9-15 i 5 uger. I undervisningen på modulet Det personlige lederskab og forandring indgår et internatophold af to dages varighed i stedet for to undervisningsdage.