Genveje


Formål, indhold og opbygningFormål, indhold og opbygning

Diplom i ledelse er opbygget som en fuld uddannelse med progression, men du kan også vælge enkelte moduler

Formål

Formålet med uddannelsen Diplom i ledelse er, at du skal kunne udøve ledelse på en effektiv og professionel måde, og at du løbende udvikler dine ledelseskompetencer i overensstemmelse med nye krav og udfordringer i et samfund, der er under permanent forandring. Du skal være med til at udvikle og se samspillet mellem den private, den civile og den offentlige sektor som et betydningsfuldt og afgørende forhold i samfundsudviklingen.

Formålet realiseres ved, at du tilegner dig viden om ledelsesopgavens mange facetter såvel teoretisk, strategisk, metodisk, som praktisk og personligt.

Ledelsesopgaven ses således i relation til den mangfoldighed af perspektiver, hvorfra såvel interne som eksterne interessenter anskuer og stiller krav om organisationens strategiske udvikling og styring. I tilrettelæggelsen af Diplom i ledelse lægges der stor vægt på, at du kobler teoretisk indsigt med din egen praksis.  

Tilrettelæggelse af Diplom i ledelse

Uddannelsen Diplom i ledelse er et 2½-årigt deltidsstudium svarende til 1 årsværk (60 ECTS-point). Uddannelsen omfatter 3 obligatoriske moduler og 3 valgmoduler, hvert svarende til 5 ECTS-point, samt et obligatorisk afgangsprojekt, svarende til 15 ECTS-point. Hvert modul afsluttes med en eksamen. Alle moduler udbydes som enkeltmoduler, dog er uddannelsen tilrettelagt med progression svarende til følgende semesterforløb.

Undervisningen på det enkelte modul gennemføres som hovedregel med en ugentlig undervisningsdag á 6 timer kl. 9-15 i 5 uger. I undervisningen på modulet Det personlige lederskab 1: Lederkommunikation indgår et internatophold af to dages varighed i stedet for to undervisningsdage.

Leder

Lederuddannelser gør en forskel

Det kan give god mening for ledere at efteruddanne sig. Ifølge en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut i år vurderer 93 % af lederne, at de i høj eller nogen grad anvender det, de har lært, i deres nuværende arbejde.
I artiklen Lederuddannelser gør en forskel kan du læse mere om undersøgelsen.