Genveje


Generelle oplysningerGenerelle oplysninger

Her finder du praktiske oplysninger om din uddannelse

Optagelse

Du vil modtage svar om optagelse senest 4 uger før start.

Hvornår foregår undervisning

Undervisningen foregår i tidsrummet 9-15. Aftenundervisning foregår i tidsrummet 16.30-21.00. På grundmodulet 'Det personlige lederskab og forandring' er der inkluderet internat med overnatning

Betaling

Du skal først betale deltagerafgiften, når du har modtaget en bekræftelse på optagelse samt en faktura. Faktura bliver sendt til din arbejdsplads hvis ikke andet er aftalt. Husk at oplyse eventuelt EAN-nummer.

Du har mulighed for at tilmelde dig til flere moduler ud i fremtiden. Opkrævning af deltagergebyr sker i forbindelse med opstart af hvert modul.

Åbne uddannelser - afmelding

Se afmeldingsbetingelser her. Afmelding skal ske skriftligt til evu@kp.dk

Hvad er ECTS?

ECTS står for European Credit Transfer System, som er den europæiske målestok for omfang for videregående uddannelser. ECTS-point angiver arbejdsbelastningen i et uddannelsesforløb. 60 ECTS-point svarer til 1 årsværk, dvs. 1 års fuldtidsstudier. Ved undervisning på deltid vil en uddannelse, som har en arbejdsbelastning på 60 ECTS-point normalt have en varighed på mindst to år. Dvs. at en uddannelse tilrettelagt på deltid tager ca. dobbelt så lang tid og har ca. halvt så stor arbejdsbelastning pr. semester som en uddannelse på fuld tid.