Genveje


Skræddersyede forløbSkræddersyede forløb

Metropol udvikler særlige forløb, som henvender sig til specifikke målgrupper og organisationer.

Københavns Professionshøjskoles Institut for Ledelse og Forvaltning udvikler uddannelsesforløb og enkelte kurser, der er tilpasset din organisations behov og krav til understøttelse af forretningsmæssige mål.

Vores uddannelser og kurser bliver sammensat og formet, så de passer til jeres aktuelle ønsker. Jeres organisation får et løft, når flere medarbejdere uddannes i samme retning efter fælles mål, og uddannelsen bliver således et vigtigt redskab i jeres organisatoriske udvikling.

Skræddersyede forløb

Når vi udvikler skræddersyet uddannelse, sker det i tæt samarbejde med jer. Vi har som udgangspunkt to indgange til at skræddersy uddannelsesforløb eller kurser til jer:

Et særligt tilrettelagt forløb
Uddannelsesforløb, der er 100% tilpasset jeres behov og ønsker

Tilpassede forløb
Et kursus eller et uddannelsesforløb fra vores eksisterende udvalg, som bliver tilpasset med cases fra deltagernes virkelighed.

Særligt tilrettelagte forløb

Står I med et helt konkret kompetenceudviklingsbehov, kan vi tilrettelægge et særligt forløb til jer. Her udvikler vi uddannelsesforløbet i tæt samarbejde med jer, og indholdet har fokus på de elementer, der skal til for at realisere jeres ønsker og behov. Det betyder, at der skal afsættes tid til forberedelsesfasen således, at der udvikles et forløb med stærk synergi mellem teori og praksis.

Tilpassede forløb

Har I behov for kompetenceudvikling, der ligger tæt op af vores eksisterende åbne tilbud, kan vi tilpasse et allerede udviklet forløb for dig og dine kolleger. Her målretter vi cases og problemstillinger i undervisningen præcis til jeres virkelighed. Dette giver et fælles kompetenceløft, hvor I sammen opnår de opstillede mål for jeres organisation. Vi tilpasser også forløb i forhold til fagspecifikke retninger, herunder:

  • Institutionsledelse
  • Ledelse i frivillige organisationer
  • Pædagogisk ledelse
  • Viden - og innovationsledelse

Kontakt os

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om jeres behov og få et bud på, hvordan Metropol kan løse jeres udfordring. 


Susanne Ørum Foss, sufo@kp.dk