Genveje


Q&AQ&A

HVORDAN ER ONLINE UDDANNELSEN FLEKSIBEL?

 • Du har stor indflydelse på og kan planlægge din egen læring – du kan gennemføre uddannelsen uden at skulle møde op fysisk på en uddannelsesinstitution.
 • Webinarer er korte, komprimerede og ligger uden for eller i start/slutningen af din arbejdstid.
 • Du har god adgang til at skrive til dine undervisere – og kan hurtigt få svar på spørgsmål.
 • Du får adgang til en læringsplatform med stor variation i læringsaktiviteter og materialer. 
 • Du går ikke glip af den grundlæggende undervisning, hvis du bliver syg eller på anden måde bliver forhindret i at deltage i et webinar. Du ser blot videoen af det optagede webinar derhjemme i ro og mag.
 • Du har på vores digitale læringsplatform et godt overblik over det forløb, som du skal igennem og får systematiske tilrettelagte opgaver, du kan arbejde med, når det passer dig.

HVEM ER UDDANNELSEN FOR?

Uddannelsen for dig, der:

 • Gerne vil blive bedre i din ledelsespraksis, få inspiration og et nyt netværk.
 • Gerne vil have en lederuddannelse af høj kvalitet med ECTS-point.
 • Sidder i en stilling med formel ledelse (leder, chef) eller har ansvar for ledelsesrelaterede opgaver (konsulent, specialist eller projektleder).

HVEM DELTAGER PÅ VORES FLEKSIBLE MODULER?

 • Du har behov for i større grad selv at kunne planlægge dit studieliv. 
 • Selv gerne vil kunne planlægge balancen mellem job, familie og uddannelse.
 • Kun har mulighed for at bruge en begrænset del af din arbejdstid på studier.
 • Måske bor langt fra uddannelsesinstitutionen.
 • Bor i udlandet, er meget på farten eller har et kompakt arbejdsliv, der ikke levner tid til, at du tager hele uddannelsesdage ud kalenderen.

HVORDAN ER ONLINE UDDANNELSEN SAMMENSAT?

1. Synkrone læringsaktiviteter, hvor du er ”live” til stede:

 • Webinarer à 2-3 timer, hvor vi lægger vægt på dialog. Vi veksler mellem teoretiske inspirationsoplæg, gruppeopgaver i virtuelle grupperum og opsamling i plenum samt individuelle refleksionsøvelser.  
 • Studiegrupper med fælles mødegange, hvor jeres undervisere har planlagt indholdet for jer.
 • Individuel coachende samtale.

2. Asynkrone læringsaktiviteter, hvor du selv vælger tidspunktet:

 • Litteraturlæsning, uddannelsesvideoer fra KP, Ted Talk og andre medier samt podcast.
 • Opgaveløsning, inkl. feedback og vejledning. Opgaveløsningen foregår både individuelt og i studiegrupper, og du skriver også en eksamensopgave. Du får feedback på udvalgte opgaver fra dine undervisere og fra din studiegruppe.
 • Forskellige praktiske hjemmeopgaver: Indsamle empiri fra din organisation, observationer, afprøvninger
 • Små quizzer: Undervejs afprøver du din viden og forståelse i form af små quizzer.
 • Du skriver log i din private ledelsesdagbog.

HVORDAN BLIVER JEG GUIDET I MIN LÆRINGSPROCES?

 • Webinarerne introducerer dig for teorierne og kobler dem til din ledelsespraksis og de involverer dig med øvelser og gruppeaktiviteter.
 • Du samarbejder med dine medstuderende i studiegrupperne, hvor du får læringsudbytte gennem jeres fælles refleksioner og opgaveløsninger.
 • Læringsplatformen er et digitalt univers, der giver dig overblik over de forskellige læringsaktiviteter, du skal igennem. Her får du tekster, videoer og opgaver stillet til rådighed som alt sammen understøtter din læreproces. 
 • Du bliver præsenteret for læringsstier på platformen. Læringsstierne guider dig igennem opgaverne ved at hjælpe dig med rækkefølgen ift. læsning og de konkrete opgaver. Hvis du følger dem, er du rigtig godt på vej.
 • Du kan på platformen vende tilbage og læse faglitteratur, gense videoer og optagede webinarer, hvis du fx vil repetere et emne.

HVAD GØR JEG, HVIS JEG ER FORHINDRET I AT DELTAGE PÅ ET WEBINAR?

Alle webinarer optages og lægges på vores læringsplatform. Du har derfor mulighed for at se dem bagefter. 

HVORDAN ER JEG I KONTAKT MED MINE UNDERVISERE?

 • Du har selvfølgelig kontakt til dine undervisere ved webinarerne, ved den individuelle coachende samtale, når du får feedback på opgaver og har vejledning på din eksamensopgave.
 • Du kan desuden altid skrive til din underviser og få svar på fx afklarende spørgsmål bl.a. via chatfunktionen på læringsplatformen. Underviseren kan også tage initiativ til at skrive til dig og høre, hvordan det går. 

HVORDAN MØDER JEG DE ANDRE STUDERENDE?

Du møder dine medstuderende i flere forskellige sammenhænge:

 • Virtuelt til webinarerne på Zoom. Her kan I se hinanden, vi snakker sammen og bruger tid på at lære hinanden at kende og deler viden og nye erfaringer.
 • Virtuelt i små studiegrupper, hvor I bliver hinandens ”læringspartnere”. I mødes omkring opgaver, som underviserne har stillet, fx fælles refleksion over nogle observationer og afprøvninger, som du har foretaget i din organisation. I laver også en skriftlig opgave sammen. Endelig har I kontakt i forbindelse med feedback på skriftlige produkter (kortere skriftlige opgaver).

HVORDAN KVALIFICERER JEG MIN LEDELSESPRAKSIS?

 • Formålet med Diplom i Ledelse er, at du skal kvalificere din ledelsespraksis. Vi arbejder på modulerne med det udgangspunkt, at det du lærer, skal kunne anvendes analytisk og praktisk i din organisation og i din ledelsespraksis. 
 • Du inddrager undervejs din egen organisation, når du skal afprøve en metode, drøfte et emne med dine kolleger, observere en praksis eller inddrage samarbejdspartnere på en ny måde mm. Du vil dele og drøfte disse observationer med dine medstuderende.
 • Du skriver ledelsesdagbog undervejs. Du bruger den som en logbog, hvor du bearbejder og fastholder din læring og kobler den til din praksis.
 • Du kan forvente, at du undervejs i forløbet vil se din nuværende praksis i et nyt lys og dermed få udfordret på den måde, du ser tingene på. Du tilbydes disse perspektiver udefra af både undervisere og medstuderende.
 • Ved hvert modul bliver du præsenteret for teorier med forskelligt ledelsesfokus. Du inddrager dine egne erfaringer som en praktisk kontekst at spille teorierne op imod – og omvendt spiller du også teorierne op imod din ledelsespraksis. Ad den vej bliver du inspireret til at justere i dine ledelsesvaner og udvikler nye perspektiver og muligheder i dit lederskab.

KAN JEG KOMBINERE ONLINE MODULER MED KLASSISK UNDERVISNING?

Du kan sammensætte det helt frit, som det passer dig, så det passer med dit arbejds- og privatliv.

SKAL JEG BRUGE SÆRLIGT UDSTYR FOR DELTAGE?

Du skal bruge et elektronisk device, god internetforbindelse, mikrofon, kamera. Det kan være en god idé at have et head-set. Vær opmærksom på lys og lyd i rummet, hvor du sidder, ved de virtuelle møder.

HVORDAN FOREGÅR EKSAMEN?

 • Der er som regel ved de obligatoriske moduler både en skriftlig opgave og en mundtlig eksamen (kombinationseksamen). Ved valgfag kan det være anderledes. 
 • Det er valgfrit, om du vil gå til mundtlig eksamen online eller face to face. Hvis du vælger online eksamen, kommer den til at minde om den måde, vi afholder webinarer på.

HVAD FORVENTES JEG AT BRUGE AF TID PÅ UDDANNELSEN?

 • Det er den samme tidsramme som ved den almindelige Diplom i ledelse, der følger Bekendtgørelsen for uddannelsen. 
 • Som eksempel skal du ved et 10 ECTS-modul bruge 275 timer på dit studie. Et sådant forløb strækker sig over et semester, som varer 4-5 måneder. På ugebasis svarer det til en arbejdsindsats på 15-20 timer i gennemsnit. 
 • Timerne er alt inklusive, dvs. læsning af litteratur, se uddannelsesvideoer, deltagelse i webinarer og studiegruppemøder, opgaveløsninger og skrivning af eksamensopgaven samt forberedelse til den mundtlige eksamen.

HVAD ER GODE RÅD, NÅR JEG VIL TAGE EN ONLINE UDDANNELSE? 

 • Du skal være opmærksom på at planlægge dit forløb godt. Vi anbefaler dig at afsætte tid i din kalender til webinarer, studiegruppeaktiviteter, opgaveløsning og selvstudie.
 • Det fungerer bedst, hvis du har ro omkring dig til selve webinarerne og møderne med din studiegruppe.
 • Vi anbefaler, at du har samtaler undervejs med din egen leder omkring dine/jeres forventninger til udbytte, om hvordan din nye viden kan bidrage i organisationen, og om hvad din leder kan gøre for at understøtte din læring, at I løbende har opfølgning på dit uddannelsesforløb og har en samtale ved endt modul og også fremadrettet for at sikre transfer.