Genveje


Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbudFaglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud

Brug faglig ledelse til at udvikle en evaluerende pædagogisk praksis

Det får du ud af modulet
Dette valgmodul er er målrettet dig, der er faglig leder på dagtilbudsområdet. På modulet tilegner du dig kompetencer, viden og færdigheder til at forstå faglig ledelse ud fra den styrkede pædagogiske læreplan og udvikle en evaluerende pædagogisk praksis.

Du lærer, hvordan du som leder løbende og systematisk beskriver, vurderer og analyserer sammenhænge mellem pædagogiske læringsmiljøer og børnenes trivsel, udvikling, dannelse og læring. 

Det faglige indhold 
Modulet fokuserer på udviklingen af den faglige leders professionelle kompetencer til at kunne iagttage, reflektere og orientere sit arbejde med kvalitetssikring ud fra forskellige begreber og forståelser af evaluering og dokumentation. 

Undervisningen tager afsæt i teori og forskning i et praksisnært perspektiv og vil tage udgangspunkt i dine og dine medstuderendes egen praksis og organisering af dagtilbudsområdet i kommunerne samt de nationale rammer herfor - herunder den pædagogiske læreplan.

Modulet har som mål, at du: 
•Opnår viden om forskellige tilgange og metoder til at udvikle læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, dannelse og læring
•Kan anvende viden og data til at understøtte og lede det pædagogiske personales arbejde med systematisk refleksion over det pædagogiske arbejde
•Blive i stand til at lede og udvikle en evalueringskultur, hvor pædagogisk dokumentation indgår i analyser og refleksioner af sammenhængen mellem den pædagogiske pralsis og børns trivsel, dannelse og læring. 

Praktiske oplysninger
Modulet er på 5 ETCS point og indeholder 4 undervisningsdage á 6 timer, 1 studiegruppedag samt eksamen. 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato

Praktiske oplysninger

 • Er jeg optaget?

  Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

  Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

 • Kontakt studieadministrationen

  Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

   

  Kontakt os på

  Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

  Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
  Fredag kl. 11.00-14.00

Studiestart og tilmeldingsfrist

Se gældende studiestarter og tilmeldingsfrister her

Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil der dog stadig være åbent for tilmelding.

Afmeldingsbetingelser