Genveje


Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse

Modulet sætter fokus på lederens kompetencer til at lede udvikling af skolen med henblik på styrkelse af elevernes læring og trivsel.

Modulet beskæftiger sig med hvordan der konkret kan sættes mål og retning for skolens samlede opgave og udvikling af denne, og der vil blive sat fokus på ledelse af udvikling af det professionelle samarbejde og styrkelse af de professionelle læringsfællesskaber og de professionelle samtaler i skolen. Væsentligt for dette arbejde bliver spørgsmålet om hvordan data af forskellig art kan bidrage til styrkelse af det videngrundlag, hvorpå skolens professionelle praksis hviler og hvordan brug af data kan styrkes i skolens daglige arbejde.


Som deltager på modulet vil du lære om forskellige former for data og om, hvordan du sammen med andre kan stille spørgsmål til data, analysere data samt producere og indsamle data. Og du vil komme til at arbejde med relevans, udsagnskraft og kvalitet i data set i forhold til konkrete praktiske spørgsmål og problemer. Endelig vil du komme til at arbejde med de etiske dilemmaer og spørgsmål, der knytter sig til en mere systematisk produktion, videregivelse, og opbevaring af data vedr. elevernes læring og trivsel i skolen.


Mål for læringsudbytte


Viden og forståelse
Det er målet at den studerende har viden og forståelse af:

•Ledelse af skolens pædagogiske personale med fokus på elevers læring og trivsel.
•Ledelse af læringsmiljøer, læringsfællesskaber og tværprofessionelt samarbejde.
•Muligheder og begrænsninger ift. anvendelse af data og evidens som led i skoleudvikling med henblik på at skabe læringscentreret ledelse.

Færdigheder
Det er målet at den studerende har opnået færdigheder til at:

•Analysere, vurdere og reflektere situationer og forhold, som vedrører udvikling af læringsmiljøer og interne samarbejder samt initiere og gennemføre intervention.
•Arbejde feedbackorienteret med henblik på at skabe en feedback- og sparringsbaseret skolekultur.
•Indsamle, producere og analysere data som grundlag for skoleudvikling samt planlægge ledelsesindsatser på baggrund af datainformering.

Kompetencer
Det er målet at den studerende kan:

•Lede den enkelte medarbejder og skolens læringsfællesskaber med udgangspunkt i fortsat udvikling og styrkelse af skolens pædagogisk/didaktiske praksis. 
•Varetage ledelse af skolens strategi- og forankringsarbejde med henblik på at styrke en læringscentreret skolepraksis gennem ledelse af skolens ressourcepersoner.
•Identificere egne samt organisatoriske lærings- og kompetenceudviklingsbehov og iværksætte handlingstiltag.

Målgruppe:


Modulet henvender sig hovedsagelig til skoleledere, afdelingsledere, pædagogiske ledere og andre, der har ansvar for ledelse af skolens pædagogiske personale. Men det vil også kunne tages af koordinatorer, vejledere og andre, der har ansvar for ledelse af udvikling af de professionelles læringsfællesskaber, og styrkelse af de professionelles kompetencer.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 12.900,-

Praktiske oplysninger

 • Er jeg optaget?

  Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

  Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

 • Kontakt studieadministrationen

  Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

   

  Kontakt os på

  Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

  Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
  Fredag kl. 11.00-14.00

Studiestart og tilmeldingsfrist

Se gældende studiestarter og tilmeldingsfrister her

Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil der dog stadig være åbent for tilmelding.

Afmeldingsbetingelser