Genveje


Faglig ledelse, organisering og udviklingFaglig ledelse, organisering og udvikling

Dette valgmodul fokuserer på udviklingen af den faglige ledelses professionelle kompetencer til at kunne iagttage, reflektere og orientere sit arbejde med at lede og organisere læringsmiljøer.

I studieordningen for diplomuddannelsen i ledelse står der om valgfaget: 
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 
Lede og organisere arbejdet med at udvikle pædagogiske praksis, der understøtter refleksion og fagligt begrundede valg i forhold til dagtilbuddets læringsmiljø med udgangspunkt i grundlaget i den styrkede pædagogiske læreplan.

Læringsmål for undervisningen
Det er målet, at den studerende skal have viden om og forståelse af: 
•Sammenhæng mellem samfundsmæssige rammer, baggrund og indhold i den styrkede læreplan samt det pædagogiske grundlag i læreplanen.
•Sammenhæng mellem faglig ledelse og udvikling af personalets faglige, didaktiske og pædagogiske kompetencer, samt mellem dagtilbuddenes læringsmiljøer og børns trivsel, dannelse og læring.

Færdigheder
Det er målet at den studerende har opnået færdigheder til at:
•Udvælge, anvende og forankre pædagogisk-didaktiske metoder, der styrker kvaliteten i læringsmiljøer.
•Lede og faciltere forandringer med henblik på at udvikle systematisk refleksion og fagligt begrundende valg i arbejdet med den styrkede læreplan i den pædagogikske praksis. 

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan: 
•Håndtere ledelsesfaglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med at udvikle og styrke læringsmiljøer og pædagogiske praksis til gavn for børns, trivsel, dannelse og læring. 

Målgruppe
Valgmodulet henvender sig til ledelsen af dagtilbud herunder den faglige ledere, som arbejder med implementering af den styrkede læreplan og udvikling af daginstitutionens pædagogiske praksis. 

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Praktiske oplysninger

 • Er jeg optaget?

  Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

  Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

 • Kontakt studieadministrationen

  Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

   

  Kontakt os på

  Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

  Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
  Fredag kl. 11.00-14.00

Studiestart og tilmeldingsfrist

Se gældende studiestarter og tilmeldingsfrister her

Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil der dog stadig være åbent for tilmelding.

Afmeldingsbetingelser