Genveje


Økonomisk ledelseØkonomisk ledelse

Lær at forene den faglige og økonomiske ledelse i dit lederskab

Det får du ud af modulet

På dette valgmodul fokuserer vi på at skærpe din opmærksomhed på og forståelse af de typiske økonomiske styringsværktøjer og praksisser, herunder hvilke muligheder de giver dig i dit ledelsesarbejde. I undervisningen bliver der lagt vægt på, hvordan dit arbejde med processerne omkring økonomi og økonomistyring kan understøtte og udvikle den faglige praksis i egen organisation.

Det faglige indhold

Vi styrker dine kompetencer i arbejdet med økonomi og økonomistyring både teoretisk og praktisk. Med det i bagagen bliver du rustet til at tage effektive beslutninger og omsætte samfundets krav om produktivitet og effektivitet til din konkrete ledelsespraksis. Undervisningen har karakter af en fælles historiefortælling baseret på egne erfaringer og udfordringer, hvor vi analyserer og perspektiverer relevante emner ud fra et økonomisk ledelsesperspektiv. Modulet har som mål, at du:

 • tilegner dig en grundlæggende forståelse for den økonomiske tankegang og de økonomiske begreber, modeller og beslutningsprocesser, der er i organisationer
 • bliver i stand til at reflektere over, hvordan forskellige økonomistyringsværktøjer har betydning for konstituering af ledelses- og organisationsidentiteter
 • kan identificere koblingen mellem økonomisk ledelse, økonomistyring og udvikling af faglighed i egen organisation

Praktiske oplysninger

Modulet er på 5 ECTS og gennemføres på 5 dage a 6 timer og afsluttes med en eksamen.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København V
22. jan. 2021
Pris: kr. 7.600,-

Lukket for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
01. sep. 2020
Pris: kr. 7.600,-

Praktiske oplysninger

 • Er jeg optaget?

  Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

  Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

 • Kontakt studieadministrationen

  Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

   

  Kontakt os på

  Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

  Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
  Fredag kl. 11.00-14.00

Studiestart og tilmeldingsfrist

Se gældende studiestarter og tilmeldingsfrister her

Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil der dog stadig være åbent for tilmelding.

Afmeldingsbetingelser