Genveje


TeamcoachingforløbTeamcoachingforløb

Styrk dine kompetencer i at lede og coache teams. Stadig flere organisatoriske opgaver løses i teams både på ledelsesniveau og på medarbejderniveau. På dette forløb får du indsigt i, hvordan teamorganisering tager sig ud på de forskellige niveauer i organisationen.

På modulet opnår du kompetencer i teamcoaching og lærer, hvordan det kan bruges til at udnytte et teams samlede potentiale. Vi sætter fokus på balancen mellem at være teamleder og teamcoach, og arbejder med ledelse af teamcoachingsprocesser. Dine team-coachkompetencer vil bliver styrket undervejs i forløbet i en vekselvirkning mellem relevante teorier og konkrete træningsøvelser.

Forløbet er sammensat af to valgmoduler fra diplomuddannelsen i ledelse:

 • Ledelse og coaching
 • Team- og netværksledelse

Det får du ud af modulet

 • Du opnår viden om forskellige perspektiver, teorier, begreber og metoder i forhold til coaching i og af teams.
 • Du lærer at identificere, forstå og reflekterer over processer på et organisatorisk, ledelsesmæssigt og operationelt niveau, der har betydning for arbejdet med teamcoaching i praksis.
 • Du får kompetencer at lede teamudviklings- og faciliteringsprocesser i din egen organisation, og bliver motiveret til at igangsætte disse læringsprocesser. 

Det faglige indhold

På dette forløb får du forståelse for og træning i, hvordan du bevidst arbejder som leder i teambaserede organisationer i praksis. Du lærer at arbejde som gamemaster i dit eget lederteam og i organisationens øvrige teams. Vi dykker ned i den nyeste viden om effektiv udvikling af teams og effektiv teamcoaching med fokus på udvikling, implementering og tværgående sammenhænge. Vi fokuserer også på konceptet om ledelsesteamet gentænkt, som bygger på en ny forståelse af ledelse og ledelsesteam. Samtidig inddrager vi den nyeste viden om mentaliseringsprocesser i ledelse og teamcoaching. 

Der er indlagt trænings- og feedback processer, som kan styrke dine lederkompetencer med særlig fokus på at sætte retning og skabe engagement i dit team eller for dine teams. Du lærer, hvilke relationelle koordinerings- og ledelsesmæssige processer, der bidrager til udviklingen af teams i din organisation. 

Vi arbejder med teoretiske oplæg, som konkretiseres gennem cases og eksempler fra din og dine medstuderendes egen hverdag. Vi arbejder i læringsteams, som samarbejder i praksis med løsning af forskellige teamcoachopgaver. 

Praktiske oplysninger

Forløbet består af to særligt tilpassede moduler fra Diplom i Ledelse og gennemføres over 10 dage a 6 timer. Forløbet er på 10 ECTS og indeholder to eksaminer.

Kontakt os

 • Studieadministrationen

  Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

   

  Kontakt os på

  Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

  Mandag til torsdag kl. 9.00-12.30
  Fredag kl. 11.00-13.00

   

   

   

   

Studiestart og tilmeldingsfrist

Se gældende studiestarter og tilmeldingsfrister her

Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil der dog stadig være åbent for tilmelding.

Afmeldingsbetingelser

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold