Genveje


Strategisk ledelseStrategisk ledelse

Lær at omsætte politiske beslutninger til strategi og handling

Det får du ud af modulet

Valgmodulet sætter fokus på fortolkning og implementering af politiske og strategiske beslutninger i offentlige organisationer. Du udvikler din forståelse for strategisk ledelse og lærer at forholde dig kritisk og refleksivt til udbredte styringskoncepter og -værktøjer.  

Det faglige indhold

Vi ser på, hvordan du og dine medarbejdere kan handle, træffe beslutninger og udtale jer i spændingsfeltet mellem borgere, politikere og forvaltning. Du får redskaber til at opsætte visioner og strategier, der på én gang binder organisationen og sætter medarbejderne fri til at træffe reflekterede beslutninger. Dine egne organisatoriske problemstillinger diskuteres i forhold til relevante teorier, værktøjer og metoder. På den måde bliver dine daglige udfordringer bragt teoretisk refleksivt i spil.

Modulet har som mål, at du:

 • tilegner dig viden om forskellige teorier, begreber og metoder om strategisk ledelse i en offentlig organisation
 • kan forholde dig kritisk refleksivt til udbredte styringstænkninger, koncepter og værktøjer
 • bliver i stand til at forstå og navigere i krydspresset mellem politik, strategi, drift og borger

Praktiske oplysninger

Modulet er på 5 ECTS og gennemføres på 4 undervisningdage og en studiegruppedag.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København V
24. aug. 2020
Pris: kr. 7.600,-
København N
18. jan. 2021
Pris: kr. 7.600,-

Praktiske oplysninger

 • Er jeg optaget?

  Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

  Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

 • Kontakt studieadministrationen

  Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

   

  Kontakt os på

  Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

  Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
  Fredag kl. 11.00-14.00

Studiestart og tilmeldingsfrist

Se gældende studiestarter og tilmeldingsfrister her

Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil der dog stadig være åbent for tilmelding.

Afmeldingsbetingelser