Genveje


Kvalitetsudvikling og evalueringKvalitetsudvikling og evaluering

Øg faglighed, medarbejderengagement og kvaliteten. På modulet ’Kvalitetsudvikling og evaluering’ lærer du at lede velværdsudvikling med afsæt i viden om, hvad der virker og hvordan det virker.

Modulet henvender sig til dig, der skal lede eller har en aktiv rolle at spille ift. evaluering, dokumentation, evidens og kvalitetsudvikling. 

Kvalificerede prioriteringer forudsætter viden om, hvad det er, vi vælger til og fra. Og forudsætter et fagligt blik og et konkret sprog for, hvad vi anser som kvalitet og hvorfor. 

Data og evalueringsviden er tæt knyttet til kvalitetsudvikling og danner grundlaget for den fagligt kvalificerede prioritering. Modulet giver kompetencer til at anvende evaluering som en ressource og som et ledelsesværktøj, der understøtter faglig ledelse. 

Modulets faglige og metodiske perspektiver bygger på national og international viden samt Ledelse, Organisation og Forvaltnings egne forsknings- og udviklingsaktiviteter på området. Du vil derfor møde noget af den nyeste viden om ledelse og evaluering.

Det får du ud af modulet

Med modulet får du:
 • viden om evaluering som styringsteknologi inden for det offentlige velfærdsområde
 • styrket dine ledelseskompetencer i at iagttage, reflektere og orientere dit arbejde med kvalitetsudvikling ud fra forskellige forståelser af evaluering, data og dokumentation 
 • handlekompetencer til at opbygge organisatorisk evalueringskapacitet
 • analytiske værktøjer til at forstå de ledelsesmæssige og organisatoriske konsekvenser af kvalitetsudvikling og evaluering – herunder at skulle lede i spændingsfelterne mellem udbytte for borgerne, kontrol, drift og udvikling
 • styrket dine kompetencer til at bedrive  faglig ledelse, der igennem evaluering og kvalitetsstyring har fokus på organisationens kerneopgave 

Det faglige indhold

I løbet af undervisningsforløbet arbejder du med et praksisnært fagligt ledelseseksperiment fra din egen praksis. Undervisningen lægger vægt på, hvordan du ved at arbejde i din egen organisation med evalueringstænkning og – praksis udvikler faglig ledelse. Og på hvordan du samtidig kan understøtte opbygningen af din organisations kapacitet til at anvende data og evaluering som afsæt for udvikling, styring og faglig beslutningstagning. 

På modulet er der bl.a. fokus på faglig ledelse i et borgerperspektiv, program- og forandringsteori, evidens, forholdet mellem mål, resultater og effekter, samt på de muligheder anvendelse af evaluering kan tilbyde herunder formativ, summativ og innovativ evaluering.

Praktiske oplysninger

Modulet er på 5 ECTS. Undervisningen forløber over fem dage a 6 timer og afsluttes med en mundtlig eksamen.
 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 7.600,-
Pris: kr. 7.600,-

Praktiske oplysninger

 • Er jeg optaget?

  Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

  Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

 • Kontakt studieadministrationen

  Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

   

  Kontakt os på

  Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

  Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
  Fredag kl. 11.00-14.00

Studiestart og tilmeldingsfrist

Se gældende studiestarter og tilmeldingsfrister her

Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil der dog stadig være åbent for tilmelding.

Afmeldingsbetingelser