Genveje


Ledelse og coachingLedelse og coaching

Skab rum for udvikling af ny organisatorisk viden som coachende leder

Det får du ud af modulet

Som coachende leder sætter du rammerne for, at dine medarbejders kompetencer udvikles og optimeres til gavn for organisationen. På dette valgmodul får du både teoretisk og praktisk indsigt i coaching som styringsteknologi, der kan styrke samarbejdsrelationer og læring i organisationen.

Det faglige indhold

Med afsæt i relevant teori og afprøvning af konkrete coachingredskaber udvikler du kompetencer til at forstå og håndtere coaching som ledelsestænkning. Vi sætter samtidig fokus på den asymmetriske relation mellem dig som leder og dine medarbejdere i forhold til at arbejde konstruktivt og samskabende. Vi kommer rundt om coachingredskaber med fokus på coachingmodeller og spørgeteknikker. 

Undervejs bliver du trænet i coaching baseret på konkrete cases fra egen arbejdssituation og egne ledelsesmæssige udfordringer.

Modulet har som mål, at du:

 • opnår viden om forskellige teorier, begreber og metoder om coaching med fokus på de ledelsesmæssige, organisatoriske og kommunikative aspekter
 • bliver i stand til at identificere coaching som en styringsteknologi, der organiserer interaktioner og styrker medarbejdernes refleksioner af egen identitet i samarbejdsrelationer
 • tilegner dig praktisk erfaring med forskellige coachingmodeller, -metoder og -samtaleformer

Praktiske oplysninger

Modulet er på 5 ECTS og gennemføres på 5 dage a 6 timer og afsluttes med en eksamen.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København V
27. okt. 2020
Pris: kr. 9.500,-
København N
05. apr. 2021
Pris: kr. 9.500,-

Praktiske oplysninger

 • Er jeg optaget?

  Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

  Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

 • Kontakt studieadministrationen

  Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

   

  Kontakt os på

  Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

  Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
  Fredag kl. 11.00-14.00

Studiestart og tilmeldingsfrist

Se gældende studiestarter og tilmeldingsfrister her

Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil der dog stadig være åbent for tilmelding.

Afmeldingsbetingelser