Genveje


ProceslederforløbetProceslederforløbet

Proceskompetencer bliver stadig mere efterspurgte i organisationer i dag, og på dette forløb lærer du at arbejde med konflikter og facilitere forandringsprocesser.

Coaching og procesfacilitering bliver en del af flere lederes og nøglemedarbejderes forventede værktøjsrepertoire. Med proceslederforløbet vil du blive bedre til at få samarbejder til at lykkes, til at løsne op for fastlåste konflikter og få den gode forandring til at ske i din organisation.

Forløbet er sammensat af to valgmoduler fra diplomuddannelsen i ledelse: 
Ledelse og coaching
Forandringsledelse

Målgruppe

Forløbet henvender sig til alle, der som en del af deres arbejde forventes at tage ledelse på processer. Dette kan omfatte en bred vifte af opgaver inden for den daglige ledelses- og samarbejdssfære såvel som forandrings- og udviklingsopgaver: fra coachende samtaleformer med individer og grupper over mødeledelse og facilitering af temadage til ledelse af større organisationsudviklingsprocesser. 

Du arbejder:

  • som leder 
  • som konsulent 
  • med HR-området eller i en jobfunktion, hvor processuelle og dialogiske kompetencer er en del af dine forventede kompetencer 

Det får du ud af modulet

  • 10 hele dage med undervisning.
  • 4 hele skemasatte gruppedage med fuldt program.
  • 3 individuelle coachingsessioner med fokus på at accelerere dit læringsudbytte.
  • Undervisning med fokus på praktiske øvelser og med udgangspunkt i dine erfaringer og behov.
  • To moduler på diplomuddannelsen i ledelse: modulet Ledelse og coaching og modulet Forandringsledelse.
  • En eksamen i forandringsledelse med fokus på procesdesign og -facilitering og en eksamen i coaching.
  • Et netværk til fremtiden bestående af mennesker som dig med interesse og kompetencer inden for coaching og facilitering.

Det faglige indhold

Du lærer en række grundlæggende metoder og værktøjer til at designe og facilitere processer. På procesledelsens mikroniveau bliver du trænet i teknikker fra coachens værktøjskasse, såvel som en række andre værktøjer, metoder og greb. På makroniveau lærer du, hvordan forskellige værktøjer kan bygges sammen til større procesdesign med retning mod den bedste håndtering af organisationens behov – i lyset af den givne specifikke kontekst. 

Vi dykker dybt ned i de mekanismer, der opstår i forandrings- og udviklingsprocesser. Der sættes fokus på, hvordan du som procesleder kan engagere deltagere og skabe produktive, involverende læringsrum – og herigennem forankre nye processer og nye måder at gøre ting på.

Som deltager på forløbet bliver du også trænet i at indtage rollen som procesleder, og med 3 x 1 timers individuelle coachingsessioner bliver dit personlige udbytte af forløbet accelereret og kvalificeret. 

Forløbet afvikles med en dag om ugen i 15 uger inkl. eksamen og gruppedage.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
27. aug. 2020
Pris: kr. 20.600,-
København N
19. jan. 2021
Pris: kr. 20.600,-

Pris

Kr. 19.600

Prisen er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Derudover kommer udgifter til bøger.

Kontakt os

Administration
Koordinator Gitte Holm Nielsen
mail: gtni@kp.dk
Telefon: 5138 0426

Studiestart og tilmeldingsfrist

Se gældende studiestarter og tilmeldingsfrister her

Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil der dog stadig være åbent for tilmelding.

Afmeldingsbetingelser