Genveje


Ledelse og styring i politisk styrede organisationerLedelse og styring i politisk styrede organisationer

Skaber du indsatser, der virker?

Dette valgmodul handler om at skabe effekt for borgerne. Det er et krav til dig som offentlig velfærdsleder at gøre og dokumentere det, der virker, men udfordringen er, at der kan være langt fra politiske mål over organisationens strategi til det konkrete udbytte for den enkelte borger.

Er du offentlig chef, mellemleder eller er du konsulent tæt på praksis, udbyder Københavns Professionshøjskole et nyt valgmodul ”Ledelse og styring i politisk styrede organisationer”. Valgmodulet sætter fokus på de særlige vilkår og muligheder for styring efter effekt, der er i en politisk styret organisation. 

Det får du ud af modulet

Du får teoretiske begreber og kan ved modulets afslutning anvende viden og metoder til at understøtte din egen styringspraksis og dit strategiske lederskab, herunder

 • metoder og redskaber til at arbejde struktureret og systematisk med strategi og styring baseret på effektvurderinger
 • metoder og redskaber til at arbejde med måleparametre, indsamling og analyse af relevant empiri og opfølgning af effekten af en indsats
 • indsigt i hvordan effekt i kerneopgaven og udmøntning af strategi indgår i et samspil mellem politik, økonomi, styring og ledelse
 • hvordan effektbaseret styringstilgang kan være en nøgle til øget motivation og faglig refleksion hos medarbejderne

Det faglige indhold

Modulet ser offentlig styring og politisk beslutningstagning som et ledelsesvilkår. Modulet tager afsæt i politisk beslutningsteori- og praksis og forståelsen af politikudvikling.

Omdrejningspunktet for modulet er styring efter kerneopgaven med effekt for borgeren. Modulet handler om, hvordan effektbaseret styring bidrager til en præcisering af strategiske mål, effekten for borgerne og en systematisk opfølgning på prioriterede indsatser i din organisation.

Modulet handler også om udvikling af ledelseskraften i organisationen og om at tage ledelsesmæssigt ansvar for at arbejde med effekt og skabe helhedsorienterede løsninger, der virker for borgerne. Kravet er at besidde ledelseskapacitet til at kunne udforme og gennemføre handleplaner i krydsfeltet mellem politik, strategi, drift og borger.

På valgmodulet fordyber du dig i egne faglige, praksisnære problemstillinger. Vi lægger vægt på dialog og refleksion i undervisningen, hvor teori, viden, modeller, værktøjer og praksiserfaringer aktiv sættes i spil. Undervisningen tager afsæt i teoretiske oplæg, cases fra egen praksis, gruppearbejde, refleksionsøvelser, og der forventes høj deltagerinvolvering.

Praktiske informationer

Modulet udbydes på 5 ETCS-point og strækker sig over 8 dage, der tilrettelægges i en kombination af undervisningsaktiviteter, studiedage og træning i din egen praksis.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Praktiske oplysninger

 • Er jeg optaget?

  Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

  Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

 • Kontakt studieadministrationen

  Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

   

  Kontakt os på

  Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

  Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
  Fredag kl. 11.00-14.00

Studiestart og tilmeldingsfrist

Se gældende studiestarter og tilmeldingsfrister her

Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil der dog stadig være åbent for tilmelding.

Afmeldingsbetingelser