Genveje


Ledelse af social kapitalLedelse af social kapital

Skab trivsel, produktivitet og sociale kapital med tillidsbaseret ledelse. Dette modul giver dig indføring i principperne bag tillidsbaseret ledelse og klæder dig på til at opbygge og fastholde social kapital i din organisation.

Den tillidsbaserede dagsorden er på vej i mange organisationer og kalder på nye ledelsesmæssige kompetencer og overvejelse. Disse udfordres af krydsfeltet mellem øgede styringsbehov, gensidigt afhængige relationer og dokumentationskrav.

Det får du ud af modulet

Du får forståelse for de overordnede elementer i den tillidsbaserede ledelsestilgang, som styrker både medarbejdernes trivsel og højner kvalitet, produktivitet og innovationsevne i organisationen. Du lærer, hvordan du som leder understøtter udviklingen og fastholdelsen af den sociale kapital i organisationen og blandt medarbejderne.

Derudover får du indsigt i, hvilke kommunikative og relationelle ledelsesværktøjer, der bidrager til udviklingen af en mere tillidsbaseret organisation.

Det faglige indhold

På dette valgmodul gennemgår vi de strategiske muligheder for at iværksætte organisatoriske processer og sikre et styringsmæssigt fundament, der skaber grundlag for den tillidsbaserede organisationskultur. Samtidig fokuserer modulet på at udvikle den nødvendige tillidsskabende adfærd, selvforståelse og rolle for dig som leder. 

Vi arbejder med teoretiske oplæg, som konkretiseres gennem cases og eksempler fra din og dine medstuderendes egen hverdag.

Modulet har som mål, at du:

 • opnår viden om forskellige perspektiver, teorier, begreber og metoder i forhold til social kapital
 • kan identificere, forstå og reflektere over processer på et organisatorisk, ledelsesmæssigt og operationelt niveau, der har betydning for den sociale kapital på arbejdspladsen
 • bliver i stand til at reflektere over samspillet mellem individuelle og organisatoriske processer i relation til organisationens sociale kapital, herunder individuel mestring og motivation

Praktiske oplysninger

Modulet er på 5 ECTS og gennemføres på 5 dage a 6 timer og afsluttes med en eksamen.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København V
06. apr. 2021
Pris: kr. 7.600,-
Hillerød
06. apr. 2021
Pris: kr. 7.600,-

Lukket for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
29. okt. 2020
Pris: kr. 7.600,-

Praktiske oplysninger

 • Er jeg optaget?

  Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

  Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

 • Kontakt studieadministrationen

  Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

   

  Kontakt os på

  Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

  Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
  Fredag kl. 11.00-14.00

Studiestart og tilmeldingsfrist

Se gældende studiestarter og tilmeldingsfrister her

Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil der dog stadig være åbent for tilmelding.

Afmeldingsbetingelser