Genveje


Kommunikation og organisationKommunikation og organisation

Styrk dine kommunikative kompetencer og skab rum for dialog i din ledelsespraksis

I dag bliver lederens kommunikative forståelser, evner og færdigheder løbende udfordret i krydsfeltet af øgede styringsbehov, krav om ansvarstagende medarbejdere og tillidsbaseret ledelse. 

Det får du ud af modulet

På dette valgmodul får du udviklet og styrket dine kompetencer til at skabe professionelle kommunikative relationer til medarbejdere, ledelseskolleger og interessenter, så organisationen udvikles i den ønskede retning.

Det faglige indhold

Valgmodulet tager udgangspunkt i træning af dine kompetencer i forhold til refleksion og kommunikation. Det gør dig i stand til at kunne skabe plads til forskellige kommunikative rum og processer og dermed en hensigtsmæssig opgaveløsning. Vi inddrager dine egne organisatoriske udfordringer og personlige erfaringer fra din ledelsespraksis i undervisningen med henblik på analyse og refleksion.

Modulet har som mål, at du:

 • reflekterer over meningsfulde tænkninger, teorier og koncepter om organisationsudvikling i forhold til egen organisatoriske virkelighed
 • kan forholde dig til hvor, hvornår og hvordan man kan skabe kommunikative rum og processer, der giver plads til produktiv organisationsudvikling
 • bliver i stand til at balancere produktivitet, effektivitet, dokumentation og kvalitet med de enkelte medarbejderes behov for personlig mening i opgaveudvikling, arbejdsvilkår og kompetencer

Praktiske oplysninger

Modulet er på 5 ECTS og gennemføres på 5 dage a 6 timer og afsluttes med en eksamen.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
26. aug. 2020
Pris: kr. 7.600,-
Pris: kr. 11.100,-
Pris: kr. 7.600,-
Pris: kr. 11.100,-

Praktiske oplysninger

 • Er jeg optaget?

  Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

  Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

 • Kontakt studieadministrationen

  Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

   

  Kontakt os på

  Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

  Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
  Fredag kl. 11.00-14.00

Studiestart og tilmeldingsfrist

Se gældende studiestarter og tilmeldingsfrister her

Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil der dog stadig være åbent for tilmelding.

Afmeldingsbetingelser