Genveje


TeamledelseTeamledelse

Lær at lede i teams og netværk på tværs af organisationen

Stadigt flere organisatoriske opgaver løses i teams og netværk inden for og på tværs af organisationen. Det skaber nye samarbejdsformer, som stiller krav om andre ledelses- og styringsformer, der kan håndtere at såvel formelle ledere som medarbejdere tager ledelse på sig i organisationen. 

Det får du ud af modulet

På dette valgmodul opnår du kendskab til forskellige forståelser af team- og netværksfunktioner. Du udvikler praktisk og teoretisk viden om, hvordan aktører og diskurser skaber forskellige vilkår for etablering, udvikling og ledelse i teams og netværk.

Det faglige indhold

I undervisningen ser vi på, hvordan teams og netværk kan være udviklende og innovative for opgavevaretagelsen, og hvordan de kan bidrage til organisatorisk sammenhængskraft. Undervisningen veksler mellem teori og praksis, hvor dine egne organisatoriske cases og ledelsesmæssige forhold bliver omdrejningspunkt for diskussion og refleksion.

Modulet har som mål, at du: 

 • tilegner dig viden om forskellige teorier, begreber og metoder om team- og netværksledelse
 • bliver i stand til at reflektere over paradokset mellem styring og selvstyring i teams og netværk
 • bliver i stand til at identificere forskellige forholdemåder i et styringsperspektiv ud fra forståelsen at ledere og medarbejdere i gensidig afhængighed er samskabende

Praktiske oplysninger

Modulet er på 5 ECTS og gennemføres på 5 dage a 6 timer og afsluttes med en eksamen.Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
02. nov. 2020
Pris: kr. 7.600,-
København V
06. apr. 2021
Pris: kr. 7.600,-

Praktiske oplysninger

 • Er jeg optaget?

  Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

  Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

 • Kontakt studieadministrationen

  Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

   

  Kontakt os på

  Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

  Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
  Fredag kl. 11.00-14.00

Studiestart og tilmeldingsfrist

Se gældende studiestarter og tilmeldingsfrister her

Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil der dog stadig være åbent for tilmelding.

Afmeldingsbetingelser