Genveje


InklusionsledelseInklusionsledelse

Bliv dygtigere til at lede arbejdet med inklusion i din organisation

Modulet giver dig kompetencer til at vurdere forskellige metoder til inklusionsindsatsen i din egen ledelsesmæssige kontekst og praksis. Du får trænet hvordan du kan håndtere ledelsesmæssige problemstillinger med inklusionsopgaven, og du får kompetencer til at fremme praksisfællesskaber i din organisation i relation til inklusionsopgaven.

Liste over emner på modulet

Modulet fokuserer på lederen som kulturudvikler og som leder af motivations- og læringsarbejdet i forbindelse med at udvikle en inkluderende skole/institution. Du får viden om professionelle læringsfællesskaber og spiller her en central rolle, og derfor tænkes ledelsesopgaven at være fokuseret på organisationsudvikling gennem læring i praksisfællesskaber

 • Ledelse af kultur og organisationsudvikling 
 • Ledelse af skolens/institutionens læringsarbejde 
 • Inkluderende ledelse fra alle positioner – lederniveauer og medarbejdere
 • Ledelse af praksisfællesskaber der sikrer lokal tilpasning, selvbestemmelse, tilhørsforhold og identitetsdannelse 
 • Motivationsfaktorer og deres betydning for ”at lykkes” 
 • Selvledelse og ansvarstagende medarbejder
 • Inklusionsledelse opad og nedad – at være en del af en organisatorisk helhed 

Målgruppe

Modulet henvender sig til ledere, teamledere, faglige ressourcepersoner og andre, der har ansvar for inklusionsarbejde i skoler og institutioner.

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem oplæg ved underviseren og arbejde i mindre grupper. Vi arbejder med cases fra din egen og de øvrige deltageres praksis, og modulet forudsætter således aktiv deltagelse fra dig.  

Kontaktoplysninger

Kontakt studieadministration
Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00 
Fredag kl. 11.00-14.00

Fakta

Modulet er en del af:  Diplomuddannelsen i Ledelse (valgmodul).
Modulet er på 5 ECTS-point og gennemføres på 5 dage a 6 timer og afsluttes med en eksamen. 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
28. aug. 2020
Pris: kr. 7.600,-

Praktiske oplysninger

 • Er jeg optaget?

  Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

  Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

 • Kontakt studieadministrationen

  Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

   

  Kontakt os på

  Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

  Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
  Fredag kl. 11.00-14.00

Studiestart og tilmeldingsfrist

Se gældende studiestarter og tilmeldingsfrister her

Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil der dog stadig være åbent for tilmelding.

Afmeldingsbetingelser